[Infographics] Huy động trái phiếu Chính phủ ngày 3/5/2017

PV.

Ngày 3/5/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ), 15 năm (1.500 tỷ đồng).

[Infographics] Huy động trái phiếu Chính phủ ngày 3/5/2017 - Ảnh 1