[Infographics] Những con số kỷ lục 21 năm của ngành Chứng khoán

P. Tuấn - T. Anh

Trong 21 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được nhiều kỷ lục trên các phương diện: Vốn hóa thị trường, số lượng doanh nghiệp niêm yết...

[Infographics] Những con số kỷ lục 21 năm của ngành Chứng khoán  - Ảnh 1