Internet phát triển lên đến 354,7 triệu tên miền trong quý II/2019

Theo N.B/sggp.org.vn

Theo công bố của công ty về tên miền và an ninh mạng VeriSign, có khoảng 354,7 triệu tên miền đã được đăng ký bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD) tính đến hết quý II/2019, tăng thêm khoảng 2,9 triệu lượt, tương đương 0,8 phần trăm so với quý I/2019.

Internet phát triển lên đến 354,7 triệu tên miền trong quý II/2019.
Internet phát triển lên đến 354,7 triệu tên miền trong quý II/2019.

Số lượt đăng ký đã tăng 14,9 triệu, tương đương 4,4 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao ".com" và ".net" đạt khoảng 156,1 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý II/2019, tăng 1,3 triệu lượt đăng ký tên miền, tức 0,9 phần trăm, so với quý I/2019.

Thống kê tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền.
Thống kê tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền.

Tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền cấp cao ".com" và ".net" đạt khoảng 6,4 triệu lượt, tương đương 4,3 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30/6/2019, cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng ".com" đạt 142,5 triệu, trong khi tên miền dạng ".net" đạt 13,6 triệu. 

Verisign cung cấp Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê, phân tích trong ngành tên miền.

Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền quý II/2019 cũng như các báo cáo trước đó đều được đăng tải trên website Verisign.com/DNIB.