Hướng dẫn về phí duy trì tên miền quốc gia

Theo mof.gov.vn

Tại Công văn số 13306/BTC-CST ngày 04/10/2017 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam), Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể về phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính cho biết, Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam (có hiệu lực từ 10/01/2011 đến 31/12/2016) và Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 (thay thế Thông tư số 189/2010/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, mức phí duy trì tên miền quốc gia “.vn” được tính theo năm.

Theo đó, trường hợp khách hàng đã nộp phí duy trì tên miền quốc gia “.vn” cho nhiều năm thì thời điểm phải nộp tiếp theo được xác định là tròn số năm mà khách hàng đã nộp kể từ lần nộp phí trước.

Do mức phí duy trì tên miền quốc gia “.vn” quy định tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC giảm so với mức phí quy định tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC, vì vậy: Trường hợp đã nộp phí trước ngày 01/01/2017, khách hàng được sử dụng thêm một số năm tương ứng với số tiền chênh lệch giữa mức thu cũ và mức thu mới (cơ quan thu phí không phải hoàn lại số tiền chênh lệch thừa).

Số tiền chênh lệch thừa này được chuyển vào số phí phải nộp của kỳ tiếp theo; Trường hợp nộp phí sau ngày 01/01/2017, khách hàng thực hiện duy trì tên miền thì nộp phí duy trì theo mức thu quy định tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC.

Với trường hợp đăng ký thêm các khối địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, tại mục II Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư số 208/2016/TT-BTC quy định các mức thu phí tương ứng với các mức sử dụng khối địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Theo đó, trường hợp khách hàng đã nộp phí duy trì theo mức đang sử dụng nhưng sau đó lại đăng ký chuyển vùng địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam sang mức sử dụng cao hơn thì phải trả phần chênh lệch giữa hai mức phí sử dụng cho số tháng còn được duy trì hoạt động của năm đã nộp phí.