IPO hơn 6,3 triệu cổ phần Vigecam

PV.

Ngày 19/5 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty TNHH MTV (Vigecam) sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 6,3 triệu cổ phần, tương đương 28,87% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tổng công ty Vật tư nông nghiệp hiện là đơn vị kinh doanh cung ứng vật tư nông nghiệp lớn, giữ vai trò là đơn vị hậu cần hàng đầu của sản xuất nông nghiệp cả nước.. Vigecam có các đơn vị cấp 1 trực thuộc đóng tại các đầu mối tiếp nhận vật tư ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và các đơn vị cấp 2 bàn giao về cho các tỉnh, thành phố quản lý tạo thành hệ thống cung ứng vật tư nông nghiệp gắn kết chặt chẽ. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa tại ngày 31/3/2015 đạt hơn 363,5 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 117,2 tỷ đồng.

Ngành hàng kinh doanh chủ yếu của Vigecam là xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư nông nghiệp như phân bón, chè và các mặt hàng nông sản nội địa. Bên cạnh đó, Vigecam cũng phát triển các hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà xưởng và kho bãi, kinh doanh máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2014 - 2016

Chỉ tiêu

2014

2015

2016

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

525,6

560,7

641

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

5,6

(55,8)

2,3

Tỷ suất LNST/VNN (%)

1,78

(48,77)

2,13

                                           Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2014 – 2016

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty sau cổ phần hóa

giai đoạn 2017-2019

Chỉ tiêu

2017

2018

2019

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

361,8

435,9

470,7

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

14,5

16,5

17

Tỷ lệ trả cổ tức (%)

5

6

6

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 220 tỷ đồng. Trong đó, 238.200 cổ phần, tương đương 1,08% vốn điều lệ, dành để bán cho người lao động, 11.220 cổ phần, tương đương 0,05% vốn điều lệ bán cho tổ chức công đoàn và hơn 21,7 triệu cổ phần, tương đương 98,87% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư tại HNX vào ngày 19/5/2017.