VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và những chuyển biến trong cải cách hành chính

KBNN Đắk Nông và 7 đơn vị KBNN huyện trực thuộc hiện nay đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và những chuyển biến trong cải cách hành chính

“Công tác cải cách thủ tục hành chính của đơn vị đang có những chuyển biến tích cực, mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giờ đây đã hoàn thiện và phát huy hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân”, ông Đào Văn Kỷ, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông cho hay.

Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng: Thu ngân sách quý I/2018 tăng hơn 33%

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Dự án dưới 15 tỷ không phải ký hợp đồng ủy thác quản lý

Nguy cơ khi vốn trái phiếu dư thừa

Siết chặt công tác kiểm tra, giám sát, hạn chế tối đa tồn tại, vướng mắc

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP và Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ; giải pháp chỉ đạo của tỉnh Đắk Nông và kế hoạch CCHC năm 2017 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), ngay từ đầu năm 2017, KBNN Đắk Nông đã ban hành và triển khai kịp thời các nội dung thuộc Kế hoạch CCHC năm 2017.

KBNN Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, triển khai hoàn thành đúng tiến độ công tác chuẩn bị thực hiện Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) tại đơn vị theo chủ trương của KBNN; Kịp thời triển khai, cài đặt và đưa vào sử dụng các ứng dụng, công nghệ mới theo đúng lộ trình của KBNN và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị, đáp ứng nhu cầu thanh toán, giao dịch. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban ngành địa phương tăng cường thực hiện công tác CCHC, gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động của KBNN nhằm nâng cao các chỉ số CCHC như chỉ số PAPI, chỉ số CPI, chỉ số Par index…

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC cũng đã được KBNN Đắk Nông đẩy mạnh triển khai thực hiện trong thời gian qua. Riêng trong năm 2017, đơn vị đã tham gia phối hợp với Công đoàn viên chức Tỉnh và Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức 3 lớp tuyên truyền công tác CCHC với số lượng 600 đoàn viên tham dự; Tổ chức Hội thi “Công chức trẻ với CCHC” năm 2016; Phổ biến, quán triệt Luật NSNN 2015, Luật Kế toán cho đội ngũ công chức nghiệp vụ tại đơn vị. Cùng với đó, KBNN Đắk Nông cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, duy trì và mở rộng các chuyên mục, chuyên trang về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng; Lập hộp thư tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và công khai trên Cổng thông tin điện tử KBNN Đắk Nông. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức, viên chức, nhất là vai trò xung kích của tổ chức Đoàn Thanh niên, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên trong KBNN Đắk Nông tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công cuộc CCHC.

Đặc biệt, để tạo đột phá trong công tác CCHC, KBNN Đắk Nông đã ban hành và tổ chức thực hiện cam kết nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của đơn vị trong thực hiện CCHC hàng năm và giai đoạn 2017-2020 và xem đây là căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá xếp loại đối với người đứng đầu các đơn vị. “Kế hoạch thi đua đẩy mạnh cải cách TTHC giai đoạn 2017-2020 cũng đã được đơn vị ban hành vào cuối tháng 7/2017, trong đó quy định bổ sung kết quả xếp loại CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm”, ông Đào Văn Kỷ cho biết.

Triển khai kế hoạch và cam kết trên, trong năm 2017, KBNN Đắk Nông đã tổ chức thảo luận, phân tích, đánh giá những ưu khuyết điểm và đề xuất giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các đơn vị rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể; Tập trung nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành CCHC, thực thi các giải pháp có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2017… để khắc phục những khuyết điểm nhằm khắc phục tối đa những hạn chế, thiếu sót, qua đó góp phần cải thiện điểm số Par Index và thứ hạng của đơn vị.

Ông Đào Văn Kỷ cho biết, để góp phần hạn chế cá thiếu sót trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, KBNN Đắk Nông đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị về công tác CCHC. “Trong năm 2017, đơn vị đã tổ chức 22 lượt kiểm tra và tự kiểm tra tại 08 phòng và 7 KBNN huyện trực thuộc, qua đó kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở”, ông Đào Văn Kỷ nhận định.

Một số điểm mới trong thực hiện cải cách hành chính

Nhờ nỗ lực triển khai thực hiện CCHC, nhận thức của đội ngũ công chức trong KBNN Đắk Nông, các tổ chức, đơn vị khách hàng và nhân dân đã được nâng cao, hiểu đầy đủ hơn về quy trình giải quyết TTHC tại các đơn vị KBNN trên địa bàn… góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát các cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Ông Đào Văn Kỷ cho biết, nhiều giải pháp mà KBNN Đắk Nông đề ra đến nay đã cơ bản phát huy công năng và hiệu quả nhất định. Cụ thể như: Qua công tác kiểm soát chi NSNN, đơn vị đã phát hiện và ban hành 114 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt thu về gần 73 tỷ đồng (số liệu tính đến 30/9/2017); Qua thanh tra, kiểm tra lãnh đạo đơn vị nắm bắt được tình hình thực tiễn triển khai kế hoạch CCHC tại các đơn vị, từ đó có sự chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót phát sinh trong hoạt động KBNN trên địa bàn.

Xác định cải cách TTHC là công việc thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ then chốt trong chỉ đạo, điều hành của đơn vị, KBNN Đắk Nông còn tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt theo kế hoạch lộ trình của KBNN… Kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của KBNN; Tiếp nhận, xử lý đầy đủ và kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính liên quan đến nhiệm vụ được giao… đảm bảo giải quyết các TTHC qua KBNN Đắk Nông được thông thoáng và kịp thời.

“Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến nay cũng duy trì nề nếp, đảm bảo giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định”, nhấn mạnh điều này, ông Đào Văn Kỷ cho biết: Đến nay, tại cơ quan KBNN Đắk Nông và 7 đơn vị KBNN huyện trực thuộc đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Các đơn vị đã rà soát đưa 100% TTHC được cấp có thẩm quyền công bố vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của KBNN cấp trên; giải quyết hồ sơ của khách hàng kịp thời, chính xác, đúng quy định; tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn ngày càng tăng. Tính chung cả năm 2017, tổng số hồ sơ đơn vị đã giải quyết là 176.393 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ giải quyết trước hạn là 91.880 hồ sơ, đạt 52,088%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 84.461 hồ sơ, đạt 47,882%...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM