VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2016

1 USD = 22.078 đồng, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 12/2016 vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước.

CPI tháng 11 tăng 4.52%

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2016

Đồng Nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ quốc tế: Tác động thế nào tới doanh nghiệp Việt?

Tỷ giá giao dịch thực tế trong trường hợp vay tiền bằng ngoại tệ?

Tiếp đến là tỷ giá đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác:

1EURO (đồng tiền chung Châu Âu) = 23.513 đồng

1GBP (bảng Anh) = 27.558 đồng

1 JPY (Yên Nhật) = 197 đồng

1CNY (nhân dân tệ  Trung Quốc) = 3.208 đồng

1HKD (đôla Hồng Kông) = 2.847 đồng

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi và hạch toán thu, chi Ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM