Tỉnh Bến Tre:

Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp năm 2021-2022

Theo Trung Trí/Báo Đồng Khởi

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Quyết định 1881 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022.

Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Ảnh: Trung Trí
Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Ảnh: Trung Trí

Cụ thể, với chủ đề “Chuyển đổi số - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn”, trong hai năm 2021-2022, Sở Công Thương Bến Tre sẽ làm đầu mối thực hiện đào tạo, tập huấn cho 1.600 học viên của doanh nghiệp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, làm cơ sở hướng tới hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, 100% doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh được tiếp cận và hỗ trợ; 100% hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp được tiếp cận và hỗ trợ.

Việc lựa chọn, áp dụng các giải pháp, nền tảng công nghệ số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện, trong đó tập trung chủ yếu vào giai đoạn tiếp cận, mở rộng thị trường và chăm sóc khách hàng như: hoá đơn điện tử, chữ ký số, webstite thương mại điện tử chuyên nghiệp, tổng đài chăm sóc khách hàng trên website, phần mềm quản trị doanh nghiệp Microsoft Teams và giải pháp tăng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự kiến trên 41,519 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2021-2022 và nguồn xã hội hóa do các công ty công nghệ hỗ trợ.

Việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022 nhằm góp phần thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp thông qua tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp.