SMEs chuyển đổi số: Lộ trình và giải pháp

Theo An Anh/diendandoanhnghiep.vn

Để xây dựng được “doanh nghiệp tinh gọn 4.0”, các doanh nghiệp cần thiết lập được hệ thống quản trị hiện đại kết hợp với ứng dụng tối đa các thành tựu CMCN 4.0.

Các doanh nghiệp cần phải chắc chắn rằng các nền tảng cho doanh nghiệp tinh gọn 4.0 đã sẵn sàng
Các doanh nghiệp cần phải chắc chắn rằng các nền tảng cho doanh nghiệp tinh gọn 4.0 đã sẵn sàng

Doanh nghiệp tinh gọn 4.0 

Để một doanh nghiệp trở thành Doanh nghiệp tinh gọn 4.0 (Doanh nghiệp số), không chỉ đơn giản là thêm hệ thống máy tính, một vài phần mềm rời rạc vào hỗn hợp các hoạt động của doanh nghiệp. Đưa hệ thống máy tính vào các quy trình kinh doanh lỗi thời chính là điều sai lầm nhất.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp tinh gọn 4.0 có một số đặc điểm khác với phần lớn các doanh nghiệp khác như các quan hệ kinh doanh quan trọng với khách hàng, nhà cung cấp, và nhân viên đều được thực thi và dàn xếp một cách số hóa; các tài sản quan trọng của doanh nghiệp – thông tin tài liệu, sở hữu trí tuệ, khả năng cốt lõi, các tài sản về tài chính và nhân lực, dây chuyền công nghệ, thiết bị và phương tiện sản xuất – được quản lý thông qua phương tiện số; môi trường bên trong và ngoài doanh nghiệp được nhận diện một cách nhanh chóng, theo thời gian thực.

Đặc biệt là doanh nghiệp số triệt để ứng dụng công nghệ số tích hợp vào toàn bộ quy trình kinh doanh, các hoạt động của doanh nghiệp thông qua lộ trình và giải pháp chuyển đổi số được xây dựng, thực thi hiệu quả.

Hành trình doanh nghiệp tinh gọn 4.0 gồm 3 giai đoạn chính gồm Đổi mới, Thử nghiệm, và Tăng quy mô. Trong đó, để bắt đầu đổi mới, doanh nhân, doanh nghiệp phải hiểu rõ nhu cầu và thách thức của hoạt động kinh doanh, các cơ hội cải tiến, và mức độ phù hợp của các hỗ trợ từ quản lý tinh gọn và các công nghệ của nền công nghiệp 4.0. 

Bên cạnh đó, các công ty nên thử nghiệm giải pháp cho một phần chuỗi cung ứng hay một phần nhà máy cụ thể và/hoặc tại một bộ phận của doanh nghiệp. Mục tiêu của mỗi thử nghiệm là phát triển nhanh một giải pháp khả thi tối thiểu và sau đó cải thiện giải pháp này qua quá trình lặp.

Qua việc thực hiện các tình huống sử dụng đầu tiên, lãnh đạo doanh nghiệp có thể phê duyệt phương pháp tiếp cận và đưa ra các cơ hội sáng tạo giá trị. Đồng thời doanh nghiệp nên triển khai tất cả những hỗ trợ liên quan cho doanh nghiệp tinh gọn 4.0.

Các doanh nghiệp cần phải chắc chắn rằng các nền tảng cho doanh nghiệp tinh gọn 4.0 đã sẵn sàng, ví dụ như: chiến lược, lộ trình, mô hình quản trị, cơ sở hạ tầng IT và bảo mật dữ liệu…Doanh nghiệp phải xác định chiến lược của mình và đảm bảo rằng lộ trình thực hiện được xây dựng có thể đạt được tầm nhìn chiến lược.

Lộ trình và giải pháp chuyển đổi số

Theo đó, lộ trình chuyển đổi số gồm 6 bước chính, bao gồm lập kế hoạch và/hoặc xây dựng chiến lược ứng dụng các công nghệ của nền công nghiệp 4.0 song hành với việc rà soát, bổ sung điều chỉnh và/hoặc hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Xây dựng dự án thí điểm; Xác định năng lực cần thiết của doanh nghiệp; Chuyển đổi sang doanh nghiệp số; Trở thành chuyên gia về dữ liệu/Doanh nghiệp vận hành trên nền tảng dữ liệu và cuối cùng là thực thi kế hoạch cho phương pháp hệ sinh thái doanh nghiệp số một cách chủ động.

Để doanh nghiệp chuyển đổi số một cách thuận lợi và phù hợp, một số chuyên gia khuyến nghị, các doanh nghiệp cần bổ sung và nâng cao nhận thức, kiến thức cơ bản và hiểu biết về quản trị doanh nghiệp.

Nâng cao ý thức, hiểu biết về sự cần thiết của việc ứng dụng CMCN 4.0 vào các hoạt động của doanh nghiệp cho lãnh đạo doanh nghiệp; tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng liên quan cho cấp quản lý và người lao động trong doanh nghiệp. Xác định và hoàn chỉnh sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, kế hoạch chiến lược hoạt động của doanh nghiệp.

Xây dựng, định vị lại mô hình kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với sự biến đổi của môi trường kinh doanh cũng như hoàn chỉnh bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp, các quy trình quản lý nhằm chuyển đổi sang mô hình quản lý tinh gọn.

Thiết lập khung kiến trúc doanh nghiệp số và lựa chọn nền tảng công nghệ thông tin phù hợp với chiến lược, kế hoạch và các hoạt động của doanh nghiệp.

Số hóa, chương trình hóa các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp trên cơ sở phát triển/lựa chọn sử dụng các phần mềm ứng dụng trực tuyến để vận hành doanh nghiệp. Đồng thời, khai thác, vận hành doanh nghiệp theo phương thức trực tuyến, toàn diện thông qua nền tảng quản trị và điều hành doanh nghiệp tổng thể, được tích hợp giữa quản lý tinh gọn và các công nghệ của nền công nghiệp 4.0 (các phần mềm ứng dụng trực tuyến được tích hợp, kết nối và sử dụng trên cùng một nền tảng).

Để làm được và làm thành công chương trình hiện đại hóa quản trị và nâng cấp doanh nghiệp nói chung và chuyển đổi số doanh nghiệp nói riêng, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy, quyết tâm hành động để hiện thực hóa khát vọng làm giàu chính đáng, khát vọng xây dựng doanh nghiệp hiệu quả và phát triển bền vững.

Theo đó, các doanh nhân, doanh nghiệp trong ngành cần “thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa” trong việc thay đổi nhận thức về ứng dụng thành tựu công nghệ mới, cách thức quản trị và hành động phù hợp với xu hướng cuộc CMCN 4.0; nhanh chóng xác lập, thực thi chương trình kế hoạch, chiến lược chuyển đổi số, xây dựng doanh nghiệp tinh gọn 4.0, bám sát mục tiêu hiệu quả, tập trung vào khách hàng và tập trung vào cải tiến; kinh doanh bài bản, có hiệu quả trên nền tảng kế hoạch, chiến lược được xây dựng.