Quyết định số 116/QĐ-TCHQ:

Kế hoạch triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan năm 2018


Ngày 16/01/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 116/QĐ-TCHQ về Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2018.

Theo Quyết định, chỉ tiêu phấn đấu năm 2018 của ngành Hải quan gồm:
1. 100% cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm soát được thời gian giải phóng hàng và xác định được chỉ tiêu giảm thời gian cho năm 2019.
2. Sự hải lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ít nhất đạt 70% trở lên tại các chỉ số chính thuộc các chỉ tiêu: tiếp cận thông tin pháp luật về thủ tục hải quan, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, sự phục vụ của công chức hải quan, kết quả giải quyết thủ tục hành chính về hải quan, đánh giá chung về chính sách pháp luật hải quan trong các cuộc khảo sát chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. 07 cục hải quan tỉnh, gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bình Dương, Đà Nẵng thực hiện đánh giá năng lực chuyên môn đối với công chức thừa hành thuộc 6 lĩnh vực nghiệp vụ tại 6 đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục, gồm: Cục Thuế XNK, Cục GSQL, Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Cục QLRR, Vụ Pháp chế (Xử lý vi phạm)...
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 116/QĐ-TCHQ.