VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hàng loạt dự án lớn vào danh sách kiểm toán năm 2020

Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội thuộc kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2020.

Hàng loạt dự án lớn vào danh sách kiểm toán năm 2020

Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; Dự án Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai III - TP. Hà Nội; Dự án Mở rộng đường vành đai III đoạn Mai Dịch - Nội Bài là một vài trong số hàng chục dự án thuộc kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2020.

Kiểm toán Nhà nước chuyển vụ vi phạm trong quản lý đất đai 5.600 m2 cho cơ quan điều tra

Kiểm toán Nhà nước chú trọng sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp

Điểm tên các công ty kiểm toán có chất lượng chỉ ở mức "đạt yêu cầu"

Hợp đồng trọn gói nhìn từ góc độ kiểm toán viên

Giảm khoảng 20% số cuộc kiểm toán 

KTNN cho biết, năm 2020, cơ quan này sẽ thực hiện 158 cuộc kiểm toán. Cụ thể, ngoài kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, KTNN sẽ kiểm toán 16 Bộ, cơ quan trung ương và 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 9 cuộc kiểm toán hoạt động; 21 cuộc kiểm toán chuyên đề; 40 dự án đầu tư; 16 cuộc kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 9 cuộc kiểm toán lĩnh vực quốc phòng và 6 cuộc kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng. Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2020 của KTNN đã giảm khoảng 20% số cuộc kiểm toán so với KHKT đầu năm 2019.

Đối với lĩnh vực doanh nghiệp (DN) và tổ chức tài chính - ngân hàng, KTNN đã lựa chọn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019 kết hợp với việc đánh giá công tác tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá các hoạt động quản lý, bảo đảm phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, như đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thuế, phí, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu… 

Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN cũng thực hiện đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng; xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, đặc biệt là việc triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng theo Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” và việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội. 

Năm 2020, KTNN cũng quyết định kiểm toán một số chuyên đề có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm để đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần giảm nợ công, phát triển kinh tế - xã hội, như: Chuyên đề “Việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư theo Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp”; Chuyên đề “Việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự phòng 10% tại các bộ, ngành, địa phương - nhiệm vụ Quốc hội giao tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019”… 

“Đụng” đến các vấn đề, dự án được dư luận quan tâm 

Trong KHKT năm 2020, KTNN cũng tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ thông tin theo đúng các quy trình, chuẩn mực đã được ban hành phù hợp với các quy định và chuẩn mực kiểm toán quốc tế. 

Đó cũng là các chủ đề được dư luận quan tâm, đặc biệt là chủ đề của các cuộc kiểm toán: Công tác bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Nghi Sơn; hoạt động quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 -2019; Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 của TP.HCM; Chương trình tín dụng cho vay học sinh, sinh viên tại một số chi nhánh của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; Chương trình nhà ở xã hội giai đoạn 2015 - 2019 của Quận 9, Quận 12 và quận Bình Tân - TP.HCM… 

Trong lĩnh vực kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, KTNN sẽ thực hiện 40 cuộc kiểm toán, trong đó có kiểm toán nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm, như: Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Dự án Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai III - TP. Hà Nội; Dự án Mở rộng đường vành đai III đoạn Mai Dịch - Nội Bài; các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 - Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Long Phú 1; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 - Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu 1; Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM