Kéo dài thời gian thanh toán 20% kinh phí kết dư Quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết 30/6/2020


Ủy ban Tài chính- Ngân sách cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ kiến nghị cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư Quỹ khám chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2015 đến hết ngày 30/06/2020.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ trình xin ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ trình xin ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015. Ảnh: QH

Sử dụng có hiệu quả kinh phí kết dư quỹ BHYT năm 2015

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 21/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình của Chính phủ xin ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015.

Theo Bộ trưởng, năm 2015, có 38 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng có kết dư Quỹ KCB tổng số là 5.838 tỷ đồng; phần 20% để lại cho địa phương sử dụng là 1.167 tỷ đồng. Sau khi báo cáo quyết toán Quỹ BHYT năm 2015 được Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam thông qua, BHXH Việt Nam đã có các văn bản thông báo 20% số kinh phí dành cho KCB chưa sử dụng hết năm 2015 gửi cho từng địa phương.

Tuy nhiên, năm 2017 là năm đầu một số tỉnh, thành phố được sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2015 theo quy định của Luật BHYT nên việc tổ chức thực hiện nguồn kinh phí này có nhiều lúng túng từ khâu rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí của từng nhiệm vụ chi theo quy định của Luật BHYT, trình UBND, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước khi thực hiện.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trong điều kiện nguồn ngân sách đầu tư cho lĩnh vực y tế giai đoạn 2016-2020 còn hạn chế, nguồn 20% kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2015 là một trong những giải pháp quan trọng để cơ sở KCB có trang thiết bị để thực hiện dịch vụ và người dân được thụ hưởng dịch vụ có chất lượng.

Do đó, việc cho phép kéo dài thời gian thanh toán số kinh phí này cũng là một giải pháp quan trọng, góp phần giảm áp lực chi NSNN (vì nếu không, NSNN hoặc cơ sở KCB sẽ phải đầu tư) và thực hiện có hiệu quả mục tiêu đến năm 2020 giảm ít nhất 50% tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương theo Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: QH
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: QH

Để sử dụng có hiệu quả kinh phí kết dư quỹ BHYT năm 2015 mà các địa phương đã tiết kiệm được, trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Chính phủ trình Quốc hội cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020, tổng số tiền là 518.389 triệu đồng. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào Quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT.

Cho phép kéo dài thời hạn thanh toán cho 11 địa phương đến hết 30/6/2020

Trình bày Báo cáo thẩm tra về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2015, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, về nguyên tắc sau 12 tháng các địa phương không sử dụng hết sẽ phải chuyển về Quỹ Dự phòng của BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, năm 2017 là năm đầu tiên được sử dụng khoản kết dư này nên các địa phương chưa bắt nhịp với quy định mới, dẫn đến có 11 địa phương chưa hoàn tất việc thanh toán đúng thời hạn. Theo báo cáo của Chính phủ, về cơ bản, các địa phương này đã ký hợp đồng mua sắm, nhiều địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh và các tài sản này đã được đưa vào sử dụng phục vụ cho KCB.

Theo báo cáo của Chính phủ thì chủ yếu phần kết dư này để mua trang thiết bị y tế và mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện tại các địa phương chỉ thực hiện trong giai đoạn nhất định, đến năm 2018, không có tỉnh, thành phố có kết dư Quỹ KCB BHYT và dự toán NSNN năm 2019 không bố trí kinh phí cho nhiệm vụ này.

Do một số địa phương trên là các tỉnh khó khăn và một số thành phố lớn có nhu cầu cao về trang, thiết bị y tế, vì vậy, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đồng ý với đề nghị của Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn thanh toán đối với số tiền 518.389 triệu đồng đến hết ngày 30/6/2020. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào Quỹ Dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc sử dụng Quỹ BHYT, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; giao Chính phủ tổ chức thực hiện và phê bình nghiêm túc 11 địa phương về ý thức chấp hành pháp luật trong việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2015 theo quy định của Luật BHYT...