Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017

Theo daibieunhandan.vn

Từ ngày 8-9/2, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ - FIRST” (Bộ Khoa học và Công nghệ - KHCN), Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) Việt Nam và Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài đồng tổ chức Hội thảo quốc tế Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017.

Thời gian qua, Bộ KHCN đã có nhiều hoạt động, dự án thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Thời gian qua, Bộ KHCN đã có nhiều hoạt động, dự án thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đây là diễn đàn trao đổi thân mật giữa các chuyên gia trí thức kiều bào và các nhà quản lý, các chuyên gia trí thức trong nước về vai trò, khả năng đóng góp, đặc biệt là đề xuất về chủ trương, chính sách cụ thể cần được thực hiện nhằm thu hút rộng rãi, phát huy hiệu quả nguồn chất xám của cộng đồng các chuyên gia trí thức kiều bào đối với sự nghiệp phát triển KHCN nói riêng và sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước nói chung.

Hội thảo sẽ đề cập đến thông tin liên quan về tình hình phát triển của đất nước năm 2016; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó đặc biệt chú trọng đến những nội dung, vấn đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cần huy động, phát huy trí tuệ của các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; thu hút, trọng dụng các chuyên gia, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài; kết nối cung - cầu công nghệ giữa trong nước và chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng, phát triển mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới; tập hợp các đề xuất, giải pháp của các chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài  về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, góp ý với những chủ đề lớn: Triển khai mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới: Lộ trình và giải pháp; Chính sách thu hút chuyên gia trí thức kiều bào tham gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở Việt Nam; Trào lưu khởi nghiệp của chuyên gia trí thức kiều bào và cựu du học sinh trẻ.

Chương trình này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối các nhà khoa học, các trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Đây là cơ hội thuận lợi để các chuyên gia trí thức kiều bào nắm bắt, cập nhật về tình hình phát triển KHCN của đất nước và nhận thức rõ hơn về những nhu cầu, “đặt hàng” cụ thể trong nước, từ đó thúc đẩy sự đóng góp, hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững giữa các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài  với các đối tác trong nước.

Những ý kiến chia sẻ, đóng góp cùng các trao đổi thảo luận tại đây là những căn cứ để các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút và phát huy sự đóng góp quý báu của các chuyên gia trí thức kiều bào cho sự nghiệp phát triển của đất nước.