Kết quả quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước tháng 01/2023

Thiết kế: Gia Hân

Trong tháng đầu năm, công tác quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước được Kho bạc Nhà nước triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Tính đến hết ngày 30/01/2023, lũy kế thu ngân sách nhà nước đạt 155.976 tỷ đồng, bằng 9,62% dự toán năm 2023.

Kết quả quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước tháng 01/2023 - Ảnh 1