Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực xây dựng

Việt Hoàng

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương các cấp. Vì vậy, việc lựa chọn chất vấn lĩnh vực xây dựng tại Kỳ họp thứ 4 đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận nội dung chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận nội dung chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng

Sáng ngày 4/11, phát biểu kết luận nội dung chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng, các câu hỏi của các vị đại biểu Quốc hội đã bám sát nội dung thuộc phạm vi chất vấn cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn theo tinh thần đổi mới hoạt động chất vấn của Quốc hội.

Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, với kinh nghiệm quản lý lĩnh vực xây dựng, Bộ trưởng đã có sự chuẩn bị khá tốt về nội dung, trả lời thẳng thắn các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Giải trình đầy đủ các vấn đề còn bất cập, đề xuất một giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua.

Tham gia phát biểu tại phần chất vấn lĩnh vực xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã có 61 đại biểu đăng ký, 36 đại biểu đã chất vấn, 1 đại biểu tranh luận trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Các đại biểu cũng đặt câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của Bộ trưởng và một số vấn đề liên quan đến điều hành chung với Chính phủ. Kết thúc phần chất vấn, vẫn còn có 25 đại biểu có câu hỏi nhưng do điều kiện thời gian chưa được chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu gửi câu hỏi Bộ trưởng Bộ Xây dựng được trả lời bằng văn bản. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, qua báo cáo Bộ trưởng gửi đến các đại biểu Quốc hội và diễn biến của phiên chất vấn cho thấy Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có nhiều nỗ lực thực thi nhiều giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị. Thị trường bất động sản có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và năng lực của các chủ thể tham gia thị trường. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá xây dựng được rà soát, hoàn thiện.

Đối với một số vấn đề bất cập như đại biểu Quốc hội nêu như: Việc điều chỉnh quy hoạch đô thị tại một số địa phương còn tùy tiện; cơ cấu nguồn lực tài chính cho thị trường bất động sản còn bất hợp lý; hoạt động của thị trường bất động sản thiếu ổn định; nguồn cung vật liệu phục vụ dự án, công trình trọng điểm quốc gia có những thời điểm còn thiếu và chưa ổn định…, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu đầy đủ các vị đại biểu Quốc hội, có các giải pháp hiệu quả để khắc phục.

Theo đó, cần triển khai hiệu quả Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu từ giai đoạn 2021 năm 2030, Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam 2030 và Đề án phát triển đô thị thông minh, bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ các quy hoạch, bảo đảm đồng bộ giữa hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng ngập úng, tắc nghẽn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ cập nhật các đồ án quy hoạch lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam, thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật...

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, nhà ở và các quy định liên quan. Đặc biệt, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng dự án Luật sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cắt giảm các thủ tục hành chính để thúc đẩy phát triển xây dựng các dự án nhà ở bất động sản, đặc biệt là tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tăng nguồn cung cho thị trường.

Tăng cường việc cung cấp thông tin kịp thời, chính thức, đầy đủ về quy hoạch xây dựng, danh mục, tiến độ thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng, dự án bất động sản và thị trường bất động sản; Sửa đổi, hoàn thiện chính sách ưu đãi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, các dự án nhà xã hội, nhất là nhà xã hội cho thuê, thuê mua sớm ban hành và thực hiện hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030...

Tham gia phát biểu giải trình làm rõ một số nội dung chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho rằng, trong phiên chất vấn đối với ngành Xây dựng, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn nhiều vấn đề về quy hoạch tổng thể quốc gia, quản lý phát triển đô thị, thị trường bất động sản, nhà ở xã hội. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và các thành viên Chính phủ đã trả lời khá rõ và đầy đủ các ý kiến của các đại biểu Quốc hội. 

Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng và các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn chất vấn, tổ chức thẩm tra, thẩm định; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở để tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng; khẩn trương rà soát các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, quản lý phát triển đô thị để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn.