Khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Trả lời vướng mắc khai báo về thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu của Công ty TNHH khoa kỹ sinh vật Thăng Long có trụ sở tại Long An, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 1112/TCHQ-TXNK ngày 06/2/2015 hướng dẫn việc trên.

Theo quy định tại Điều 3 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2015, thì: “Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác” nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Theo hướng dẫn tại công văn số 686/TCHQ-TXNK ngày 27/01/2015 của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi, thì khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP quy định: “Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm: nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức săn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi, premix, hoạt chất và chất mang” và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011, Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012, Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty được xác định là thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác theo quy định tại Điều 3 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, thì khai báo mã VK220 trên hệ thống VNACCS để khai báo về thuế giá trị gia tăng.