Khẩn trương hoàn thiện các luật về đầu tư, doanh nghiệp

Theo Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư những tháng cuối năm là sẽ tập trung mọi nguồn lực sửa đổi các Nghị định hướng dẫn thi hành luật, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tưđang tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tưđang tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư.
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được tổ chức ngày 18/7, tại Hà Nội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư những tháng cuối năm được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đặc biệt nhấn mạnh, đó là Bộ sẽ tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, trình Chính phủ xem xét, ban hành kịp thời với tiến độ triển khai luật.  

Theo đó, Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. “Bộ sẽ triển khai ngay phổ biến pháp luật đối với luật này trên tinh thần đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức phổ biến trực tuyến cho tất cả các địa phương”, Bộ trưởng cho biết. 

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. 

Theo Bộ trưởng, đây là 2 dự luật quan trọng, có mức độ khó hơn so với Luật Đầu tư công, do có nhiều điểm đổi mới và phạm vi tác động đến nhiều đối tượng, bao gồm cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và huy động hiệu quả nguồn vốn đầu tư của toàn nền kinh tế, nhất là vốn đầu tư khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong tiếp tục nhận được sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với 2 dự án Luật này. 

Liên quan đến triển khai thi hành Luật Quy hoạch, ông Nguyễn Chí Dũng khẳng định, mặc dù, vẫn còn một số vấn đề về cách hiểu, cách thức triển khai các quy định của Luật Quy hoạch, nguồn lực cho nhiệm vụ quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời, thấu đáo. 

Tại hội nghị, Bộ trưởng cũng đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ sớm cho ý kiến và quyết định đối với các đề xuất cơ chế, chính sách, pháp luật mà Bộ đã trình, đặc biệt là xem xét, ban hành sớm Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao)... 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nhìn lại 6 tháng qua, nền kinh tế tiếp nối được đà tăng trưởng và phát triển tích cực của năm 2018, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… 

Để đạt được mục tiêu kế hoạch của năm 2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định sẽ thực hiện phương châm “kiên định tinh thần cải cách, đổi mới, nỗ lực bứt phá”.