Xin ý kiến Quốc hội 3 nội dung dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Theo Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Sáng 3/6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội xin ý kiến các đại biểu về 3 nội dung còn ý kiến khác nhau tại dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Quốc hội còn ý kiến khác nhau tại dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi).
Quốc hội còn ý kiến khác nhau tại dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 3/6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội xin ý kiến các đại biểu về 3 nội dung còn ý kiến khác nhau tại dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội thể hiện chính kiến thông qua bấm nút điện tử.

Về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia; dự án Nhóm A, B, C, phương án 1 của dự thảo Luật quy định giữ nguyên như quy định của Luật hiện hành về tiêu chí phân loại dự án trọng điểm quốc gia là 10.000 tỷ đồng và tiêu chí phân loại Nhóm A, B, C; phương án 2 điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia từ 10.000 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng.

Qua lấy ý kiến có 75,83% đại biểu tán thành phương án 1, giữ nguyên như quy định hiện hành về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia 10.000 tỷ đồng và tiêu chí phân loại Nhóm A, B, C trình ra Quốc hội.

Về thẩm quyền xem xét quyết định danh mục dự án quyết định danh mục dự án đầu tư công trung hạn, dự thảo trình 2 phương án. Phương án 1: Quốc hội quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ ngân sách Trung ương, trong trường hợp cần thiết, Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh mục, mức vốn của các chương trình dự án đầu tư công và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất.

Phương án 2, Quốc hội chỉ quyết định danh mục các dự án quan trọng quốc gia và Chính phủ quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ ngân sách Trung ương. Trong đó, phương án 1 là phương án mà luật hiện hành đang quy định.

Điều hành nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản gửi Quốc hội, đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm, tạo điều kiện cho việc điều hành dự án đầu tư công "linh hoạt, hiệu quả, sát thực tế."

Chính phủ muốn giữ theo phương án hiện hành, nghĩa là Chính phủ quyết định danh mục dự án, còn Quốc hội quyết định danh mục chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm quốc gia. Biểu quyết phương án 1, chỉ có 48,35% đại biểu tán thành, vì kết quả biểu quyết chưa quá bán nên Quốc hội tiếp tục biểu quyết phương án 2. Kết quả chỉ có 42,56% đại biểu tán thành phương án 2. Như vậy, theo kết quả biểu quyết, cả hai phương án về thẩm quyền quyết định danh mục dự án đầu tư công trung hạn thuộc về Quốc hội hay Chính phủ "đều không quá bán."

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị cơ quan soạn thảo, thẩm tra tiếp tục tiếp thu, giải trình để đưa ra phương án phù hợp nhất.

Về thời gian trình và thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự thảo Luật trình 2 phương án. Phương án 1: Chính phủ trình Quốc hội dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm của nhiệm kỳ để Quốc hội cho ý kiến. Quốc hội khóa mới sẽ quyết định đầu tư công trung hạn giai đoạn mới.

Phương án 2 giữ như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành, Quốc hội khóa trước sẽ quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn kế tiếp tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm của nhiệm kỳ. Qua lấy phiếu 65,7% đại biểu tán thành phương án 1: Chính phủ trình Quốc hội dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm của nhiệm kỳ để Quốc hội cho ý kiến.

Theo chương trình, Quốc hội sẽ biểu quyết dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) vào sáng 13/6.