Khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán sau khi cổ phần hóa

PV.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 7319/VPCP-ĐMDN ngày 13/7/2017 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc vấn đề doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (có tên trong danh sách kèm theo Công văn số 8842/BTC-TCDN ngày 03/7/2017 của Bộ Tài chính) chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do mình quản lý yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch.

Đồng thời, tiến hành niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ công khai danh sách 730 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán (như báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 8842/BTC-TCDN trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Tài chính và Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ.

Bộ Tài chính tiếp tục tổng hợp đầy đủ danh sách các doanh nghiệp đã cổ phần hóa còn lại nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán đến 26/6/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.