Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC

PV.

Ngày 10/07/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 1001/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đến năm 2020.

Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC. Nguồn: internet
Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC. Nguồn: internet
Theo đó, việc sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC nhằm tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ nhằm đưa Tổng công ty thực sự trở thành một công cụ, kênh truyền vốn nhà nước.
Đồng thời, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.
Theo phương án phân loại, sắp xếp doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020, SCIC thực hiện cổ phần hóa và bán vốn tại 5 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Đá An Giang; Công ty TNHH 2TV Đầu tư Thương mại Tràng Tiền; Công ty TNHH 1TV Đầu tư và Phát triển HPI; Công ty TNHH MTV In và phát hành biểu mẫu thống kê; TNHH MTV In thống kê TP. Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng cũng phê duyệt 2 doanh nghiệp SCIC tiếp tục đầu tư nắm giữ là: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC); Công ty cổ phần Viễn thông FPT. Bên cạnh đó, phê duyệt 132 doanh nghiệp của SCIC thực hiện bán vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 - 2020.

Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp của SCIC xử lý theo phương thức đặc thù gồm: CTCP Nuôi và dịch vụ thủy đặc sản Thừa Thiên Huế; CTCP dịch vụ thương mại công nghiệp; CTCP XNK Vĩnh Lợi.

Quyết định nêu rõ, 4 doanh nghiệp của SCIC chủ động bán vốn trong giai đoạn 2017 - 2020 gồm: CTCP Đầu tư Việt Nam - Oman; CTCP Tư vấn đầu tư và đầu tư Việt Nam; CTCP Đầu tư tháp truyền hình Việt Nam; Công ty cổ phần Đầu tư Bảo Việt SCIC.