Khảo sát về mức độ đứt gãy và động đất tại địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

PV.

Đây là một trong những nội dung được triển khai theo như kết luận của phiên họp Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia (ATHNQG) mới đây.

Đoàn chuyên gia của Hội đồng đi kiểm tra thực địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Đoàn chuyên gia của Hội đồng đi kiểm tra thực địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Chuyến khảo sát này được thực hiện nhằm để trao đổi với Chủ đầu tư (EVN) và tư vấn của EVN, chuyên gia của Tư vấn Nhật Bản (JAPC) về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau liên quan đến đến đứt gãy và đánh giá nguy hiểm động đất tại những địa điểm dự kiến triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN).

An toàn địa điểm là vấn đề quan trọng cần được quan tâm trước tiên trong quá trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Do đó, Hội đồng ATHNQG đã yêu cầu Cục ATBXHN tổ chức các hội thảo để thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động khảo sát, đánh giá địa điểm trong quá trình các tư vấn của EVN triển khai thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực địa chất, địa chấn, địa vật lý cũng như các chuyên gia của IAEA, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Đức, Slovakia,…

Qua chuỗi hội thảo, nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đặc biệt đến nay vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau giữa các chuyên gia Việt Nam cũng như giữa các chuyên gia Việt Nam và tư vấn của EVN liên quan đến đứt gãy và đánh giá nguy hiểm động đất.

Nhằm làm rõ các nội dung liên quan của địa điểm xây dựng NMĐHN Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2, Hội đồng ATHNQG đã yêu cầu tiến hành khảo sát bổ sung cho địa điểm xây dựng NMĐHN Ninh Thuận.

Theo nguồn tin từ Cục bức xạ an toàn hạt nhân, thực hiện yêu cầu trên, chuyến khảo sát những địa điểm dự kiến triển khai xây NMĐHN được triển khai ngay sau phiên họp Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia (ATHNQG) lần thứ 7 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/10/2015.

Tham gia các buổi làm việc với Đoàn chuyên gia của Hội đồng có đại điện Ban quản lý dự án ĐHN Ninh Thuận, các chuyên gia của Tư vấn Nhật Bản (JAPC) và Tư vấn trợ giúp EVN thẩm định các hồ sơ phê duyệt địa điểm và phê duyệt dự án đầu tư trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước (Công ty AF).

Theo chương trình, đối với địa điểm xây dựng NMĐHN Ninh Thuận 1, Đoàn chuyên gia của Hội đồng ATHNQG đã tập trung khảo sát các chủ đề sau:

1) Thống nhất các khái niệm, định nghĩa về đới địa động lực, đứt gãy, đứt gãy hoạt động, so sánh với các khái niệm theo quy định của luật pháp Việt Nam và tài liệu của IAEA;

2) Cung cấp các số liệu mặt cắt địa chất trên biển nhằm xác định sự tồn tại, mức độ hoạt động của đới đứt gãy Thuận Hải – Minh Hải;

3) Xác định bản chất ranh giới của các đới địa động lực, bao gồm cả ranh giới giữa địa điểm dự kiến xây dựng NMĐHN Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2;

4) Quy mô của các đới dập vỡ biểu hiện trong kết quả khảo sát địa vật lý và khoan;

5) Giải thích sự tồn tại của các đới đứt gãy địa phương đã được chỉ ra trong kết quả khảo sát của Tư vấn Nhật Bản (ký hiệu F10);

6) Sự tồn tại của một số đứt gãy đã được chỉ ra của các chuyên gia Việt Nam;

7) Hoạt động quan trắc động đất địa phương tại địa điểm Ninh Thuận 1.
Đối với địa điểm xây dựng NMĐHN Ninh Thuận 2, Đoàn chuyên gia của Hội đồng ATHNQG tập trung các chủ đề như sau:

1) Kết quả khảo sát bổ sung tại đứt gãy Đông Hòn Gió về các vấn đề như tính liên tục, hình thái, quy mô, mức độ hoạt động;

2) Kết quả khảo sát bổ sung tại đứt gãy Hòn Đeo về các vấn đề như khoan bổ sung, lấy mẫu, phân tích mẫu và luận giải bản chất của các đới dập vỡ;

3) Kết quả đánh giá các đứt gãy khác trong khu vực khảo sát (phía Bắc Ban quản lý vườn quốc gia Núi Chúa, đứt gãy F4);

4) Phương pháp sử dụng trong đánh giá độ nguy hiểm động đất bao gồm phương pháp sác xuất và phương pháp tất định;

5) Hoạt động quan trắc động đất địa phương tại địa điểm Ninh Thuận 2.

Kết thúc chuyến khảo sát, Đoàn đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để thống nhất các kết quả đã đạt được và tiếp tục đề xuất một số kiến nghị cho Ban quản lý và các nhà tư vấn liên quan đến hoạt động khảo sát, đánh giá địa điểm xây dựng NMĐHN Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 cũng như công tác tổ chức quan trắc động đất địa phương tại địa điểm Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Bên cạnh đó, Đoàn còn có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận để trao đổi về các vấn đề liên quan đến an toàn địa điểm cũng như một số nội dung liên quan của địa phương cần phối hợp thực hiện phục vụ triển khai dự án điện hạt nhân có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Hội đồng như xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh, xây dựng trạm quan trắc phóng xạ môi trường của tỉnh, xây dựng Trung tâm Điều hành ứng phó ngoài địa điểm, xây dựng cơ sở chẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm xạ tại địa phương, xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi cho địa phương để đưa vào hệ thống khung văn bản quy phạm cho điện hạt nhân dự kiến trình Thủ tướng trong tháng 11/2015.