Khi nào phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ngoài kỳ tính thuế?

PV.

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH MTV Ứng dụng và Phát triển công nghệ - NEAD về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế ngoài kỳ tính thuế, tại Công văn số 89932/CT-TTHT ngày 9/10/2020, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế.

Theo đó, tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên, tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, trường hợp trong năm 2020, cá nhân yêu cầu Công ty TNHH MTV Ứng dụng và Phát triển công nghệ - NEAD cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ hợp đồng thuê khoán năm 2018, 2019 (Đã kết thúc hợp đồng và Công ty đã khấu trừ, kê khai nộp thuế thuế thu nhập cá nhân theo quy định) thì Công ty thực hiện cấp chứng từ khấu trừ thuế thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên.