Kho bạc Nhà nước chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

PV.

Ngày 30/1/2020, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-KBNN về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

Kho bạc Nhà nước chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  - Ảnh 1

Chỉ thị nêu rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra đã xảy ra tại Trung Quốc, lây lan ra 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và hiện chưa có vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu. Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, tại Chỉ thị số 01/CT-KBNN Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu:

Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương quán triệt triển khai Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư, Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thường xuyên nắm bắt thông tin trên các phương tiện truyền thông chính thống về diễn biến của dịch bệnh, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh và chủ động có biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng của bản thân, người thân trong gia đình và đồng nghiệp trong đơn vị. Trong trường hợp phát sinh tình huống đặc biệt, báo cáo về KBNN phối hợp xử lý.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, KBNN các cấp phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong.

Đặc biệt ưu tiên giải ngân nhanh kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương.