Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2020

PV.

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2020.

Tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 4/2020 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1USD = 23.224 VND.
Tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 4/2020 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1USD = 23.224 VND.

Theo Thông báo số 1721/TB-KBNN ngày 31/3/2020 của Kho bạc Nhà nước, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 4/2020 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1USD = 23.224 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 4/2020 như sau: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 25.521 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 28.672 VND; 1 AUD (đô la Úc) = 14.336 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 214 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.997 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.271 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.