Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk: Đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách

Thái Hằng

Nhờ chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, trong quý I/2018, Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk đã tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tổng thu ngân sách quý I/2018 của đơn vị đạt 30,1% (1.407 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao và đạt 28,2% dự toán Hội đồng nhân dân Tỉnh giao.

Qua kiểm soát chi chặt chẽ, trong quý I/2018, KBNN Đắk Lắk đã phát hiện khoảng 117 khoản chi chưa đủ thủ tục, từ chối thanh toán khoản 1,8 tỷ đồng.
Qua kiểm soát chi chặt chẽ, trong quý I/2018, KBNN Đắk Lắk đã phát hiện khoảng 117 khoản chi chưa đủ thủ tục, từ chối thanh toán khoản 1,8 tỷ đồng.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thu chi ngân sách

Theo ông Nguyễn Đăng Bảy, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN)  Đắk Lắk, triển khai nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2018, KBNN Đắk Lắk đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban sử dụng ngân sách đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Điển hình như: Làm tốt Đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua hệ thống KBNN”; Làm tốt công tác quán triệt, ổn định tư tưởng công chức; Chuẩn bị phương án sắp xếp, rà soát cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu, công tác tuyên truyền; Tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát chi, kế toán trong toàn đơn vị; Tổ chức ra đề ôn tập kiến thức nghiệp vụ chuyên môn để tham gia làm bài kiểm tra kiến thức nghiệp vụ do KBNN tổ chức...

Đến nay, việc thực hiện Đề án tại KBNN Đắk Lắk cơ bản đã đảm bảo thông suốt, không gây ách tắc, phiền hà, góp phần thực hiện cải cách hành chính theo hướng “Một cửa, một giao dịch viên”. Bên cạnh đó, KBNN Tỉnh còn đẩy mạnh công tác phối hợp thu với ngân hàng. Hiện KBNN Đắk Lắk đã thực hiện phối hợp thu với BIDV, Vietcombank, VietinBank và MB, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời việc tập trung thu và thanh toán chi trả của NSNN. Trong quý I/2018, bám sát dự toán thu NSNN, năm 2018 của Bộ Tài chính và HĐND tỉnh Đắk Lắk giao, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tổng thu ngân sách của đơn vị trong quý I/2018 đạt 30,1% (1.407 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao và đạt 28,2% dự toán HĐND Tỉnh giao.

Cùng với đó, KBNN Tỉnh còn tăng cường công tác kiểm soát chi, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách: Đối với chi thường xuyên, trong quý I/2018, KBNN Đắk Lắk kiểm soát chi 2.602 tỷ đồng, đạt 24,6% dự toán Trung ương giao và đạt 24,4% dự toán HĐND Tỉnh giao; Chi đầu tư phát triển đạt 12,5% (435 tỷ đồng) dự toán Trung ương giao và đạt 11,9% dự toán HĐND Tỉnh giao. "Qua kiểm soát, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 117 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán khoản 1,8 tỷ đồng”, ông Bảy cho biết.

Ngoài ra, các công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... cũng được đơn vị tăng cường triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quy trình thực hiện đầu mối trong quá trình xử lý còn nhiều vướng mắc như: Giao nhận chứng từ, lưu trữ, phân định trách nhiệm cán bộ giữa 2 bộ phận chưa cụ thể rõ ràng, khó khăn cho quá trình tác nghiệp; Cán bộ kiểm soát chi vừa làm công tác kiểm soát chi đầu tư và kiểm soát chi thường xuyên nên bước đầu ít nhiều còn chưa thành thục trong quy trình nghiệp vụ dẫn đến việc giải quyết hồ sơ còn chậm so với yêu cầu...

Chú trọng phối hợp thu, điều tiết kịp thời cho các cấp ngân sách

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công, năm 2018, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp thu NSNN với các NHTM với mức độ an toàn cao theo xếp hạng của NHNN nhằm đảm bảo an toàn tiền của Nhà nước”, ông Nguyễn Đăng Bảy cho hay.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2018, KBNN Đắk Lắk sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, đảm bảo kiểm soát chi chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; Tổ chức tốt kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn chương trình mục tiêu, chi thường xuyên cho các đơn vị giao dịch đúng quy trình nghiệp vụ, đúng chế độ quy định; Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở mức cao nhất; Nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới...

Đồng thời, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình, quy chế nội bộ trên các lĩnh vực nghiệp vụ. "Dự kiến trong quý II/2018, đơn vị thực hiện thanh tra chuyên ngành 02 đơn vị sử dụng ngân sách; Kiểm tra nội bộ tại 05 đơn vị KBNN trực thuộc”, ông Bảy thông tin.