Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh phát hành trái phiếu chính phủ theo phương thức đấu thầu

Bình Minh

Để huy động vốn đáp ứng nhu cầu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN), tháng 12/2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP), trong đó tập trung thực hiện phát hành trái phiếu theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đảm bảo công khai, minh bạch.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ (KBNN) cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, TPCP được phát hành định kỳ đều đặn hàng tuần và 100% theo phương thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất trên thị trường thông qua hệ thống đấu thầu điện tử; thủ tục đấu thầu được đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trái phiếu tham gia thuận tiện.

Đến nay, khoảng 95% tổng khối lượng TPCP huy động có kỳ hạn từ 10 năm trở lên, trong đó trên 15% là TPCP có kỳ hạn 20 và 30 năm. Đáng chú ý, kỳ hạn TPCP phát hành bình quân tính đến ngày 15/11/2020 đạt 13,78 năm, tăng 0,34 năm so với mức của cả năm 2019 (13,44 năm).

Số liệu thống kê cho thấy, đến ngày 15/11/2020, KBNN đã huy động thành công 275.139 tỷ đồng TPCP. Trong đó, thực hiện theo phương thức đấu thầu qua HNX là 266.049 tỷ đồng với kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm và phát hành riêng lẻ để nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo Nghị quyết số 64/2018/QH14 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV là 9.090 tỷ đồng để trả lương cho người lao động trong khu vực nhà nước trước 01/01/1995.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cân đối NSNN, tháng 12/2020, KBNN tiếp tục tổ chức phát hành TPCP, trong đó tập trung thực hiện phát hành trái phiếu theo phương thức đấu thầu qua HNX đảm bảo công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, KBNN sẽ tiếp tục phát hành TPCP kỳ hạn đa dạng từ 5 - 30 năm (bao gồm phát hành TPCP cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam). Đồng thời, KBNN sẽ thực hiện hoán đổi TPCP theo nhu cầu của các nhà đầu tư…

Đến ngày 15/11/2020, KBNN đã huy động thành công 275.139 tỷ đồng TPCP. Trong đó, thực hiện theo phương thức đấu thầu qua HNX là 266.049 tỷ đồng với kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm và phát hành riêng lẻ để nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo Nghị quyết số 64/2018/QH14 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV là 9.090 tỷ đồng để trả lương cho người lao động trong khu vực nhà nước trước 01/01/1995.