Kho bạc Nhà nước đồng bộ triển khai các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Mai Lan

Ngày 9/10/2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 của hệ thống theo hình thức trực tuyến.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị giao ban Công tác quý IV/2020 của hệ thống KBNN
Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị giao ban Công tác quý IV/2020 của hệ thống KBNN

Tham dự tại điểm cầu trung tâm, số 32 Cát Linh Hà Nội, có Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi; các Phó Tổng Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị thuộc KBNN; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan KBNN. Tại điểm cầu các địa phương, thành phần tham dự có Ban lãnh đạo KBNN tỉnh, thành phố; Lãnh đạo cấp phòng thuộc KBNN tỉnh, thành phố, Giám đốc KBNN cấp huyện.

Kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020

Theo Báo cáo của Kho bạc Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, KBNN đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện đầy đủ, khẩn trương và nghiêm túc công tác phòng chống, dịch COVID-19 với việc ban hành các văn bản chỉ đạo toàn hệ thống về công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị trong hệ thống theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Tài chính.

Đến hết ngày 30/9/2020, đã có 98% đơn vị sử dụng ngân sách tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; lượng giao dịch chi NSNN qua Dịch vụ công trực tuyến đạt 91,6% so với lượng chứng từ chi NSNN qua TABMIS...

Đặc biệt, để đảm bảo và duy trì hoạt động chuyên môn, KBNN đã chỉ đạo các KBNN tỉnh, thành phố đẩy mạnh giao dịch với khách hàng qua dịch vụ công trực tuyến và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi thông tin; bố trí số lượng công chức phù hợp làm việc tại nhà qua môi trường mạng Internet đảm bảo hoạt động thông suốt toàn hệ thống, đặc biệt là ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch; duy trì tốt hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và phục vụ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Đức Chi nhận định: Trong 9 tháng đầu năm 2020, với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức trong hệ thống; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, chính quyền các cấp và sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan, hệ thống KBNN đã đạt được một số kết quả quan trọng như: Xây dựng triển khai các đề án, chính sách đạt kế hoạch đề ra; công tác quản lý thu NSNN; kiểm soát các khoản chi NSNN chặt chẽ, đúng chế độ, kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, KBNN tổ chức quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả; huy động vốn phù hợp với tiến độ giải ngân và kế hoạch trả nợ, gắn với mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu chính phủ.

Một kết quả nổi bật của KBNN đó là công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao; lần đầu tiên tổng hợp Báo cáo Tài chính nhà nước toàn quốc báo cáo Quốc hội đúng thời gian quy định.

Cùng với đó, các đơn vị KBNN đã chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai tích cực trong toàn hệ thống KBNN. Đến hết ngày 30/9/2020, đã có 98% đơn vị sử dụng ngân sách tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; lượng giao dịch chi NSNN qua Dịch vụ công trực tuyến đạt 91,6% so với lượng chứng từ chi NSNN qua TABMIS...

Đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, để đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2020, Tổng Giám đốc KBNN quán triệt toàn hệ thống KBNN tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, hoàn thành triển khai dịch vụ công trực tuyến theo đúng kế hoạch, đảm bảo đến 31/10/2020, triển khai tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng).

Hai là, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết (về văn bản hướng dẫn, về hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng phương án dự phòng) để thực hiện tốt công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2020.

Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền từ nay đến sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về kết quả hoạt động của hệ thống KBNN, đặc biệt là kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến; KBNN với việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; KBNN với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; KBNN với tiến trình cải cách, hiện đại hóa, phục vụ khách giao dịch...

Bốn là, chủ động triển khai các công việc cuối năm như: tổng kết cuối năm; đánh giá công chức cuối năm; bình xét thi đua khen thưởng; xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của hệ thống và từng đơn vị KBNN.

Đối với KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi yêu cầu tập trung làm tốt một số nội dung:

Thứ nhất, công tác báo cáo, tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và quan hệ phối hợp công tác với các sở, ban ngành trên địa bàn.

Thứ hai, thực hiện báo cáo kịp thời, chính xác tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn; quán triệt công chức làm công tác kiểm soát chi tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, đặc biệt là các khoản chi phục vụ Đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; không gây phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB, chi thường xuyên theo đúng chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ.

Thứ ba, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ; công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý tài chính nội ngành; duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ từng đơn vị...

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan khẩn trương lập, rà soát những thông tin, số liệu Báo cáo tài chính nhà nước cấp tỉnh năm 2019, trình UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm theo đúng quy định.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ đối với các phòng nghiệp vụ tại KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện.

Thứ sáu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập một số KBNN cấp huyện, tổ chức lại KBNN cấp huyện thành KBNN khu vực theo kế hoạch của Bộ và chỉ đạo của KBNN.

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh công tác luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.