Mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi

Mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước (KBNN). Bài viết trao đổi về những điều chỉnh mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.
Quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, phù hợp thông lệ quốc tế

Quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, phù hợp thông lệ quốc tế

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 24/2016/NĐ-CP (tình từ ngày 01/01/2017), Cục Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, công tác quản lý NQNN đã đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể, đã tạo cơ sở pháp lý giúp quản lý NQNN đảm bảo tập trung, thống nhất, đáp ứng mục tiêu quản lý NQNN an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Hoàn thiện cơ chế quản lý ngân quỹ nhà nước

Hoàn thiện cơ chế quản lý ngân quỹ nhà nước

Thực hiện Điều 62 Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước. Việc ban hành này đã bước đầu tạo ra hành lang pháp lý vững chắc để triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo hướng hiện đại, đáp ứng mục tiêu quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 24/2016/NĐ-CP, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, việc đánh giá kết quả thực hiện, rà soát các quy định hiện hành và việc xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP là rất cần thiết.
Đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

Đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 11/7/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng với các KBNN địa phương tại các điểm cầu trong cả nước. Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân điều hành và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu trung tâm KBNN.