Kho bạc Nhà nước huy động thành công hơn 260 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

TNK

Tính đến hết 10/2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động thành công 260.342 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cơ cấu kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ năm 2020. Nguồn: KBNN
Cơ cấu kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ năm 2020. Nguồn: KBNN

Mặc dù kinh tế trong nước và thế giới bị tác động mạnh mẽ bởi dịch Covid-19, song thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) trong nước từ đầu năm đến nay ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Riêng trong tháng 10/2020, với phương thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, KBNN đã huy động được 31.643 tỷ đồng TPCP thông qua 15 đợt đấu thầu, với kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm.

Tính chung 10 tháng năm 2020, KBNN đã huy động thành công được 260.342 tỷ đồng TPCP, gấp 1,5 lần khối lượng đấu thầu cùng kỳ năm 2019 và tăng hơn 8% so với tổng khối lượng TPCP phát hành cả năm 2019.

Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 13,67 năm, tăng 0,23 năm so với cả năm 2019. Lãi suất phát hành TPCP giảm mạnh đối với tất cả các kỳ hạn, nhất là trong tháng 3 và tháng 9/2020, lãi suất chạm đáy 10 năm trở lại đây.

Lãi suất phát hành TPCP bình quân 10 tháng năm 2020 hiện ở mức 2,92%/năm (giảm 1,6%/năm so với mức bình quân năm 2019). Về cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường hiện nay, khối bảo hiểm chiếm 54%, còn lại là khối các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính, quỹ đầu tư.

Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết TPCP đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2019, kỳ hạn niêm yết bình quân được kéo dài tới 8,93 năm, tăng 8% so với năm 2019.

Giá trị giao dịch bình quân trong 10 tháng đầu năm 2020 có xu hướng tăng, đạt trên 9,6 nghìn tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2019. Tỷ trọng giao dịch repo giảm so với năm 2019, ở mức 50% tổng giao dịch toàn thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài từ năm 2019 mặc dù có chiều hướng giảm, song trong 10 tháng đầu năm 2020, khối ngoại có xu hướng mua ròng với giá trị trên 3.000 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 10/2020, với phương thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 31.643 tỷ đồng TPCP thông qua 15 đợt đấu thầu, với kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm.