Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành mục tiêu chuyển đổi sang “kho bạc điện tử”

Hoài Anh

Tính đến cuối tháng 9/2020, 99,3% giao dịch qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đã chuyển sang giao dịch điện tử. Kết quả này minh chứng cho nỗ lực của KBNN Thành phố trong quá trình thực hiện mục tiêu trở thành “kho bạc điện tử” vào năm 2020.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Hướng tới mục tiêu đến năm 2020 trở thành kho bạc điện tử, thời gian qua, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã không ngừng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin dữ liệu dùng chung với cơ quan thuế, hải quan và ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Cùng với đó, KBNN Thành phố đã triển khai thu, nộp thuế điện tử, mở rộng phối hợp thu NSNN qua tài khoản chuyên thu của KBNN quận, huyện tại các hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, thu qua máy chấp nhận thẻ, thu trực tiếp tại gần 400 chi nhánh của ngân hàng thương mại. Qua đó, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho đối tượng nộp thuế. 

Tính đến cuối tháng 9/2020, 99,3% giao dịch của Kho bạc trên địa bàn TP. Hồ Chí minh đã chuyển sang giao dịch điện tử. Với tốc độ này, ngay trong năm 2020, KBNN TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng “kho bạc điện tử”. Điều này không chỉ cho thấy quyết tâm chuyển đổi số của ngành kho bạc Thành phố mà còn mang lại hiệu quả cụ thể cho người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, KBNN Thành phố tiếp tục tập trung triển khai các đề án hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN như: nâng cấp hoàn thiện các chương trình ứng dụng phục vụ công tác phối hợp thu NSNN; thực hiện đúng lộ trình đề án dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, KBNN Thành phố chú trọng đẩy mạnh chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN; nâng cấp chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư, đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua KBNN; mở rộng hệ thống Thông tin Quản lý ngân sách và kho bạc... và triển khai có lộ trình tổng thể hệ thống công nghệ thông tin của KBNN điện tử và kho bạc số.