Huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành

Hoa Sơn

Tại phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) huy động được 300 tỷ đồng tại kỳ hạn 20 năm. Như vậy, kể từ đầu năm 2020 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 260.642 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 4/11, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm.

Số liệu của HNX cho thấy, trái phiếu kỳ hạn 7, 10, 15 năm không có lãi suất trúng thầu. Trong khi đó, huy động được 300 tỷ đồng tại kỳ hạn 20 năm với lãi suất giữ nguyên so với phiên trước (ngày 28/10/2020).

Cụ thể, đối với trái phiếu kỳ hạn 20 năm, HNX gọi thầu 1.000 tỷ đồng nhưng huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,02%/năm.

Như vậy, kể từ đầu năm 2020 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 260.642 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu.