Kho bạc Nhà nước mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ

Mai Anh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thông báo kết quả giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ (TPCP) trong tháng 2/2022. Việc mua lại có kỳ hạn TPCP được KBNN thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet.

KBNN vừa thông báo kết quả giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP 14 ngày và 1 tháng trong tháng 2/2022, cụ thể:

Kỳ hạn giao dịch 14 ngày: Tổng khối lượng giao dịch là 199,39 tỷ đồng, lãi suất bình quân là 2,30%/năm.

Kỳ hạn giao dịch 1 tháng: Tổng khối lượng giao dịch là 99,52 tỷ đồng, lãi suất bình quân là 2,30%/năm.

Việc mua lại có kỳ hạn TPCP được KBNN thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của KBNN. Thông tư số 107/2020/TT-BTC mở ra cơ chế, cho phép KBNN trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại TPCP trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành.

Theo quy định, KBNN cũng được thực hiện các giao dịch mua lại có kỳ TPCP với các ngân hàng thương mại. TPCP được KBNN chấp nhận mua lại là trái phiếu đang được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá một năm, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng…

Sự tham gia của nhà đầu tư đặc biệt là KBNN trên thị trường TPCP, đã góp phần gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy các giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường.