Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2022

PV.

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2022. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.113 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet

Thông báo số 800/TB-KBNN ngày 28/02/2022 của Kho bạc Nhà nước nêu rõ, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 3/2022 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1 USD = 23.113 VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 3/2022, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 26.219 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 31.279 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 16.574 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 201 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 2.964 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.647 VND…

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.