Kho bạc Nhà nước Quảng Bình đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản

PV.

Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu tại Kho Bạc Nhà nước Quảng Bình. Bởi vậy, trong thời gian qua, đơn vị đã tích cực triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để làm tốt nhiệm vụ này.

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet

Kho bạc Nhà nước Quảng Bình cho biết, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; chấp hành nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự an toàn cơ quan, trật tự nội vụ trong toàn tỉnh.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác thanh toán, quản lý tài khoản tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại; chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý được giao quản lý. Đặc biệt, lưu ý các quy định về quản lý thu chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 và Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số  điều của Thông tư số 13/TT-BTC.

Đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 09/12/2014 về hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản trong toàn đơn vị; tăng cường công tác trực bảo vệ cơ quan, quản lý và sử dụng có hiệu quả công cụ hỗ trợ.

Đặc biệt, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ như: Quy trình nghiệp vụ kế toán, chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý được giao quản lý; xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan công an trên địa bàn, xây dựng phương án tổ chức luyện tập thường xuyên công tác tự vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt... nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản Nhà nước.

Cùng với đó, đơn vị quán triệt, chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn bảo mật thông tin trong toàn đơn vị; nghiêm túc thực hiện các quy định về sao lưu, dự phòng dữ liệu; rà soát hoàn thiện các giải pháp bảo mật, khắc phục kịp thời các lỗ hổng có khả năng thâm nhập.