Kho bạc Nhà nước tăng cường phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu

PV.

Để đáp ứng nhu cầu vốn cân đối ngân sách nhà nước, trong tháng 12/2020, Kho bạc Nhà nước tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) bám sát theo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, trong đó tập trung thực hiện phát hành trái phiếu theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đảm bảo công khai, minh bạch...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cục Quản lý ngân quỹ (Kho bạc Nhà nước) cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, TPCP được phát hành định kỳ đều đặn hàng tuần theo phương thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất trên thị trường thông qua hệ thống đấu thầu điện tử tại HNX; thủ tục đấu thầu được đơn giản hóa, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trái phiếu tham gia thị trường.

Tính đến hết tháng 11/2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 280.339 tỷ đồng TPCP theo phương thức đấu thầu qua HNX, trong đó khoảng 95% tổng khối lượng TPCP huy động có kỳ hạn từ 10 năm trở lên, trên 15% là TPCP có kỳ hạn 20 và 30 năm.

Đáng chú ý, kỳ hạn TPCP phát hành bình quân tính đến cuối tháng 11/2020 đạt 13,81 năm, tăng 0,37 năm so với mức của cả năm 2019 (13,44 năm); lãi suất phát hành bình quân năm 2020 là 2,90%/năm.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, để đáp ứng nhu cầu vốn cân đối ngân sách nhà nước, trong tháng 12/2020, Kho bạc Nhà nước tiếp tục tổ chức phát hành TPCP bám sát theo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước tập trung thực hiện phát hành trái phiếu theo phương thức đấu thầu qua HNX đảm bảo công khai, minh bạch, trong đó tiếp tục phát hành TPCP kỳ hạn đa dạng từ 5-30 năm (bao gồm phát hành TPCP cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam). Đồng thời, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện hoán đổi TPCP theo nhu cầu của các nhà đầu tư đăng ký.