Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động 6.280 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Ngày 27/3/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Theo đó, tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn 3 năm (4.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng) và 10 năm (2.000 tỷ đồng).

Kết quả đã huy động được 3.330 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,10%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/3/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm, huy động được 950 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,13%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/3/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm, huy động thành công 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,70%/năm, thấp hơn 0,18%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/2/2014).