Kho bạc Nhà nước tổ chức động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2016

PV.

Ngày 31/12/2016, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức động viên khóa sổ quyết toán cuối năm 2016 trong toàn hệ thống theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã đến thăm và động viên khóa sổ quyết toán cuối năm toàn hệ thống kho bạc.

Báo cáo về công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm 2016, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Hồng Hà cho biết, vào dịp cuối năm, hệ thống KBNN tổ chức các hoạt động khóa sổ quyết toán cuối năm trong toàn hệ thống, đảm bảo phục vụ kịp thời các yêu cầu thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn quốc. Đối với hệ thống KBNN, đây là thời điểm có nhiều áp lực với khối lượng công việc cần xử lý lớn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng động viên khóa sổ quyết toán trực tuyến tại KBNN, ngày 31/12/2016. Nguồn: vst.mof.gov.vn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng động viên khóa sổ quyết toán trực tuyến tại KBNN, ngày 31/12/2016. Nguồn: vst.mof.gov.vn

Lường trước được những khó khăn áp lực đối với hệ thống KBNN trong những ngày cuối năm, trong thời gian qua, ngay từ ngày đầu tháng 12, KBNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) cuối năm 2016.

KBNN ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn về công tác khóa sổ quyết toán và một số nội dung lưu ý trong công tác kiểm soát chi NSNN cuối năm. Đồng thời, chỉ đạo thành lập các Tổ hỗ trợ về nghiệp vụ và hỗ trợ về kỹ thuật nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc cho các đơn vị khi có yêu cầu; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin...

Bên cạnh đó, hệ thống KBNN phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với KBNN trong công tác thanh toán, thu - chi NSNN cuối năm 2016.

Ngoài ra, KBNN phối hợp với các cơ quan thuế, hải quan, các ngân hàng thương mại ủy nhiệm thu trên địa bàn thống nhất kế hoạch tổ chức thu nộp, bố trí đảm bảo nguồn lực, sẵn sàng tối đa cho công tác thu nộp thuế đảm bảo tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết kịp thời đối với các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức đến nộp thuế.

Về công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2016, KBNN đã thực hiện báo cáo Bộ Tài chính định kỳ 2 lần trong ngày về số liệu thu - chi và công tác huy động vốn cũng như số liệu thu ngân sách theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà khẳng định, năm 2016, hệ thống KBNN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu huy động vốn cho NSNN, cho đầu tư phát triển cũng như thu NSNN mà Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao cho.

Các điểm cầu tại KBNN địa phương. Nguồn: vst.mof.gov.vn

Các điểm cầu tại KBNN địa phương. Nguồn: vst.mof.gov.vn

Phát biểu động viên các cán bộ trong ngày quyết toán cuối cùng của năm 2016, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc mừng và biểu dương toàn bộ cán bộ công chức, viên chức KBNN trong năm qua đã nỗ lực đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, phối hợp có hiệu quả với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cũng như các ngân hàng thương mại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Bộ trưởng đánh giá trong năm qua, hệ thống KBNN đã luôn chủ động, đi trước một bước trong cải cách hành chính, hiện đại hóa công nghệ quản lý thông qua việc triển khai các dự án lớn với hệ thống TABMIS làm trung tâm, từ đó xây dựng và phát triển các ứng dụng nghiệp vụ kết nối với TABMIS.

Bộ trưởng cũng lưu ý, hệ thống KBNN với vai trò là cơ quan quản lý nguồn thu và kiểm soát chi NSNN cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công nghệ để góp phần cùng ngành Tài chính tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2017 và các năm tiếp theo.