Kho bạc Nhà nước TP. Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ 1/2/2021

Thanh Sơn

Ngày 1/2, Kho bạc Nhà nước TP. Thủ Đức trực thuộc Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.

Đội ngũ lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Thành phố Thủ Đức. Ảnh KBNN
Đội ngũ lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Thành phố Thủ Đức. Ảnh KBNN

Kho bạc Nhà nước TP. Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Kho bạc Nhà nước quận, gồm: Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh cho biết Kho bạc Nhà nước TP. Thủ Đức trực thuộc Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh, có trách nhiệm theo cùng định hướng phát triển trong tương lai của TP. Thủ Đức, dự kiến sẽ đóng góp 30% tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của TP. Hồ Chí Minh, 7% tổng sản phẩm GDP của nước, là động lực tăng trưởng mới cho TP. Hồ Chí Minh và khu vực trọng điểm phía Nam.

Đội ngũ công chức Kho bạc Nhà nước TP. Thủ Đức gồm 73 biên chế, trong đó, ban lãnh đạo gồm có 1 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc, tổ chức bộ máy làm việc theo chế độ chuyên viên, 1 kế toán trưởng và 6 ủy quyền kế toán trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ thành lập, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cho rằng, với quy mô lớn hơn một đơn vị Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, lại trong điều kiện rất ít biên chế, địa bàn rộng, khối lượng công việc rất lớn sẽ đặt ra áp lực rất lớn cho đơn vị mới thành lập. Đồng thời, mong muốn được sát cánh thường xuyên, chia sẻ những khó khăn, đồng hành cùng đơn vị đứng chân trên địa bàn.

Bà Vũ Thị Mai Ly - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quận 2, giữ chức giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. Thủ Đức.