Khởi công xây dựng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi vào quý IV/2023

Huy An

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) phối hợp với UBND TP. Hải Phòng, các bộ, ngành liên quan dứt khoát phải khởi công Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi vào quý IV/2023; triển khai Dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, hoàn thành xây dựng công trình sau 1 năm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra việc chuẩn bị khởi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra việc chuẩn bị khởi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 192/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra về tình hình triển khai một số dự án tại TP. Hải Phòng.

Thông báo nêu rõ, ngày 13/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thị sát, kiểm tra tình hình triển khai các Dự án đầu tư xây dựng bến số 3, 4 và bến số 5, 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng; kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Tại các buổi kiểm tra hiện trường, sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận, đối với các Dự án bến số 3, 4 và bến số 5, 6 khu bến Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng, Thủ tướng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của UBND TP. Hải Phòng, các nhà đầu tư (Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco), các nhà thầu, tư vấn và đơn vị liên quan trong thời gian qua.

Việc triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng các bến cảng đạt kết quả tốt, tiến độ thi công bảo đảm theo kế hoạch; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết kịp thời. Các nhà đầu tư tiếp tục tập trung triển khai thi công "3 ca, 4 kíp", đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công, phấn đấu hoàn thành các dự án sớm hơn kế hoạch. 

Đồng thời, việc triển khai thi công phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động, an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai; đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ, hệ thống quản lý khai thác cảng thông minh, quản trị hiện đại; đáp ứng tiêu chí "cảng biển xanh"; góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.

UBND TP. Hải Phòng xử lý kịp thời các vấn đề liên quan, phát sinh trong quá trình triển khai các dự án; bảo đảm về vật tư, vật liệu phục vụ các dự án; bảo đảm công tác an toàn, an ninh, trật tự trong khu vực; phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, sớm triển khai đầu tư, mở rộng hệ thống giao thông, dịch vụ kho, bãi, logisitics kết nối đồng bộ hệ thống cảng biển nhằm phát huy hiệu quả của các bến cảng.

Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, cơ quan tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn UBND TP. Hải Phòng, các nhà đầu tư; giải quyết các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm.

Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước hướng dẫn, có chính sách và chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục nghiên cứu giảm chi phí hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp quản trị, tiết kiệm chống lãng phí…, để tiếp tục giảm lãi suất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện giảm chi phí cho các doanh nghiệp nói chung và cho các dự án đầu tư xây dựng các cảng biển nói riêng trong bối cảnh lạm phát đang được kiểm soát.

Đối với dự án xây dựng Nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV phối hợp với UBND TP. Hải Phòng, các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai và hoàn thành các thủ tục để sớm phê duyệt Dự án làm cơ sở triển khai công tác lựa chọn tư vấn thiết kế; hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật để lựa chọn nhà thầu thi công.

Cùng với các nội dung trên, Thủ tướng đề nghị ACV phối hợp với UBND TP. Hải Phòng, các bộ, ngành liên quan quản lý quá trình triển khai Dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực và đội vốn bất hợp lý. Dứt khoát phải khởi công Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 vào quý IV/2023; triển khai Dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, hoàn thành xây dựng công trình sau 1 năm.

UBND TP. Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan phối hợp trong quá trình triển khai...