Khối ngoại bán ròng hơn 270 tỷ đồng trong tuần cuối cùng của tháng 5

Theo T.T/tinnhanhchungkhoan.vn

Sau tuần mua ròng khủng, nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh giao dịch và trở lại bán ròng trong tuần cuối cùng của tháng 5 với yếu tố tác động chính là cổ phiếu VJC.

Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh giao dịch và trở lại bán ròng trong tuần cuối cùng của tháng 5. Nguồn: Internet.
Nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh giao dịch và trở lại bán ròng trong tuần cuối cùng của tháng 5. Nguồn: Internet.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên mua ròng và duy nhất 1 phiên bán ròng mạnh ngày 30/5. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 7,23 triệu đơn vị, giảm mạnh 78,96% so với tuần trước; tổng giá trị là bán ròng 254,5 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng tới 5.149,18 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 74,88 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.241,04 đồng (giảm 47,55% về lượng và 65,44% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 67,65 triệu đơn vị, giá trị 3.495,54 tỷ đồng (giảm 37,59% về lượng và 17,32% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 27-31/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/5

9.628.910

9.081.250

547.660

596.350

529.540

66.810

28/5

19.236.750

17.880.880

1.355.870

800.980

773.980

27.000

29/5

12.464.190

9.503.590

2.960.600

585.820

448.490

137.330

30/5

21.561.690

25.032.260

-3.470.570

724.540

1.413.880

-689.340

31/5

11.986.680

6.152.230

5.834.450

533.350

329.650

203.700

Tổng

74.878.220

67.650.210

7.228.010

3.241.040

3.495.540

-254.500

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 324.060 đơn vị, giá trị bán ròng 14,45 tỷ đồng, trái lại tuần trước bán ròng 3,07 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 142 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 2,16 triệu đơn vị, giá trị 23,14 tỷ đồng (giảm 72,34% về lượng và 91,76% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,84 triệu đơn vị, giá trị 37,59 tỷ đồng (giảm mạnh 83,12% về lượng và 72,95% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 27-31/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/5

271.260

147.580

123.680

4.720

1.850

2.870

28/5

429.200

538.130

-108.930

4.820

14.820

-10.000

29/5

386.900

120.500

266.400

2.660

2.040

620

30/5

657.150

841.670

-184.520

8.240

15.140

-6.900

31/5

417.610

190.180

227.430

2.700

3.740

-1.040

Tổng

2.162.120

1.838.060

324.060

23.140

37.590

-14.450

Trái lại, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,56 triệu đơn vị, giá trị 4,35 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 7,88 triệu đơn vị, giá trị 428,48 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,65 triệu đơn vị, giá trị 124,53 tỷ đồng (giảm 71,75% về lượng và 77,35% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,21 triệu đơn vị, giá trị 128,88 tỷ đồng (tăng nhẹ 3,63% về lượng và 6,16% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 27-31/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/5

524.370

922.100

-397.730

15.650

12.630

3.020

28/5

714.580

1.514.850

-800.270

16.110

33.920

-17.810

29/5

1.039.280

1.369.510

-330.230

32.040

38.400

-6.360

30/5

538.360

542.000

-3.640

21.700

15.010

6.690

31/5

830.530

860.940

-30.410

39.030

28.920

10.110

Tổng

3.647.120

5.209.400

-1.562.280

124.530

128.880

-4.350

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 5,99 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 273,3 tỷ đồng. trong khi tuần trước đó mua ròng 39,16 triệu đơn vị, giá trị mua ròng lên tới 5.719,66 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài chỉ có phiên bán ròng duy nhất ngày 30/5, nhưng với việc xả mạnh cổ phiếu thị giá cao VJC, đã khiến khối này bán ròng về giá trị trong tuần cuối cùng của tháng 5. Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng hơn 3,95 triệu cổ phiếu VJC với tổng giá trị 502,53 tỷ đồng.

Ngoài ra, cặp đôi còn lại của nhà Vingroup là VHM và VRE cũng bị bán ròng khá mạnh, trong đó VHM bị bán ròng 1,21 triệu đơn vị, giá trị 101,24 tỷ đồng; còn VRE bị bán ròng 1,36 triệu đơn vị, giá trị 45,54 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu PLX dẫn đầu danh mục được khối ngoại mua ròng mạnh với 100 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,53 triệu đơn vị.

Trong khi đó, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 được mua ròng mạnh nhất về khối lượng khối lượng đạt hơn 6,8 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 88,91 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất TIG với khối lượng 643.000 đơn vị, giá trị 2,43 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, SHB được mua ròng 541.200 đơn vị, nhưng cũng là cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về giá trị đạt 3,84 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu NTP bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 9,18 tỷ đồng, tương đương khối lượng 262.100 đơn vị. Còn PVS dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng đạt 296.980 đơn vị, giá trị 6,97 tỷ đồng.