Khối ngoại mua ròng 28.000 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu 2017

Theo N.Hoàng/vneconomy.vn

Số liệu tổng hợp chính thức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết trong năm 2017, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 28.000 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu.

Năm 2017, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 28.000 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu. Nguồn: internet
Năm 2017, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 28.000 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu. Nguồn: internet

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán 2018 tổ chức sáng ngày 22/1/2018, báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài năm 2017 đạt 32,9 tỷ USD, tăng 90% so với cuối năm 2016.

Hoạt động đầu tư của khối ngoại tăng đều trong các tháng 2017 và đặc biệt tăng mạnh trong 2 tháng cuối năm. Tính đến hết tháng 12/2017, khối ngoại đã mua ròng trên tất cả các sàn giao dịch với giá trị 28.000 tỷ đồng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và 18,7 ngàn tỷ đồng trái phiếu.

Ngoài ra, theo thống kê mới nhất, nhà đầu tư nước ngoài cũng tiếp tục mua ròng trong tất cả các phiên giao dịch của tháng 1/2018 với tổng giá trị mua ròng đạt 7,2 ngàn tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, năm 2017 quy mô của thị trường cổ phiếu đã có sự phát triển vượt bậc. Vốn hóa đạt 3,5 triệu tỷ đồng, tăng 80,5% so với năm 2016, tương đương 70,2% GDP của năm 2017, vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra đến năm 2020. Trong tháng 1/2018, quy mô vốn hóa tiếp tục tăng thêm 10%, đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng, tương đương 77,2% GDP.

Năm 2017 cũng chứng kiến hoạt động huy động vốn rất thành công. Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán đạt gần 245 ngàn tỷ đồng, trong đó đấu thầu trái phiếu Chính phủ đạt hơn 194,3 ngàn tỷ đồng, phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 47,9 ngàn tỷ đồng. Đấu giá cổ phần hóa đạt hơn 2,7 ngàn tỷ đồng.

Về hoạt động thoái vốn, năm 2017, hai Sở giao dịch đã tổ chức 74 phiên đấu giá cổ phần hóa và thoái vốn với tổng giá trị 125,4 ngàn tỷ đồng. Tỷ lệ thành công là 52,4%, trong đó 20 đợt đấu giá cổ phần hóa (IPO) với tổng giá trị hơn 2,7 ngàn tỷ đồng, tỷ lệ thành công đạt 20%.

Đặc biệt, đã có 54 đợt đấu giá thoái vốn nhà nước với tổng giá trị 122,7 ngàn tỷ đồng có tỷ lệ thành công tới 84%. Như vậy tổng giá trị đấu giá thoái vốn, cổ phần hóa thu được trong năm 2017 đã gấp 5,4 lần năm 2016.