Không được giữ trạng thái vàng cuối ngày vượt quá 2% so với vốn tự có

Nghi Thu

(Tài chính) Đó là một trong những nội dung mà các tổ chức tín dụng (TCTD) phải thực hiện vừa được đưa ra trong Thông tư số 38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng.

TCTD không được giữ trạng thái vàng cuối ngày vượt quá 2% so với vốn tự có
TCTD không được giữ trạng thái vàng cuối ngày vượt quá 2% so với vốn tự có

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các TCTD được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP. Đồng thời Thông tư quy định hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng chỉ bao gồm giao dịch mua, bán vàng giao ngay.

Về nguyên tắc tính trạng thái vàng, Thông tư quy định trạng thái vàng của các TCTD được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc, được tính trên cơ sở doanh số mua, bán vàng miếng giao ngay, bao gồm cả các cam kết mua, bán vàng miếng giao ngay ngoại bảng.

Trạng thái vàng của tổ chức tín dụng không bao gồm số dư vàng miếng phát sinh từ hoạt động mua, bán vàng để thực hiện tất toán số dư của các hoạt động đã phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, bao gồm huy động, cho vay, chuyển đổi vàng thành đồng Việt Nam, nhận cầm cố bằng vàng, giữ hộ vàng và sử dụng vàng vào mục đích khác.

Về giới hạn trạng thái vàng, TCTD không được giữ trạng thái vàng cuối ngày vượt quá 2% so với vốn tự có và không được duy trì trạng thái vàng âm. Trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng được duy trì trạng thái vàng khác giới hạn quy định trên khi được Thống đốc NHNN chấp thuận.

Về chế độ báo cáo, chậm nhất vào 14h của ngày làm việc, TCTD gửi báo cáo trạng thái vàng của ngày làm việc liền kề trước đó về NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) theo mẫu biểu tại Phụ lục đính kèm Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2013, cùng thời hạn chuyển tiếp cuối cùng các doanh nghiệp, TCTD đang kinh doanh mua, bán vàng miếng hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với NHNN…