Khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn

Hà Anh (T/h)

Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành nhằm khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm chuẩn hóa các kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết đối với cán bộ, nhân viên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 24/6/2019, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phối hợp với Viện Bảo hiểm, tài chính Australia và New Zealand tổ chức Hội thảo giới thiệu Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn đối với doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ và DN môi giới bảo hiểm.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Phạm Thu Phương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, bảo hiểm là một ngành dịch vụ tài chính có tính đặc thù cao. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm yêu cầu các DNBH phải xây dựng được niềm tin và uy tín với khách hàng, người hành nghề bảo hiểm cần phải có trình độ, kiến thức, kinh nghiệm tương ứng với mảng nghiệp vụ được triển khai.

Vào cuối tháng 5/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn đối với DNBH phi nhân thọ và DN môi giới bảo hiểm.

Các DNBH phi nhân thọ và DN môi giới bảo hiểm có thể sửa đổi và điều chỉnh Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể của mình.

Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn được xây dựng dựa trên việc xác định các nhóm công việc, các vai trò công việc, làm cơ sở xây dựng các bản mô tả công việc quy định năng lực cốt lõi và năng lực theo vai trò đối với cán bộ của DNBH phi nhân thọ và DN môi giới bảo hiểm tại mỗi công việc như: Thẩm định bảo hiểm, bồi thường, tái bảo hiểm, bán hàng và quản lý bán hàng, quản trị tuân thủ…

“Việc áp dụng Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn là điều cốt yếu để thị trường bảo hiểm Việt Nam có thể phát huy được tiềm lực và duy trì cạnh tranh trong thị trường toàn cầu hóa những năm tới đây”, bà Phương nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các DNBH đã bàn thảo và thống nhất cho rằng, việc áp ban hành Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn đối với DNBH phi nhân thọ và DN môi giới bảo hiểm là hết sức cần thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.

Bà Lưu Phương Lan - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện cho biết, Bộ Tài chính ban hành Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn chung sẽ giúp các DNBH Việt Nam có một chuẩn chung trong kinh doanh, chuẩn chung về trình độ nhân sự; thông qua công tác đào tạo sẽ giúp nâng cao cũng như đảm bảo tính đồng đều về trình độ nhân sự của các DNBH nói riêng, của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung. Điều này sẽ giúp thị trường bảo hiểm Việt Nam tiệm cận dần với trình độ quốc tế, tăng chất lượng và hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện cho việc hội nhập và mở rộng ra thị trường khu vực.

Để việc áp dụng Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế của mỗi DNBH, bà Lan cho rằng, cần tiếp tục hoàn chỉnh lại bộ khung năng lực, trong đó rà soát lại trách nhiệm và năng lực của một số vị trí cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi DNBH. Đồng thời, cần có lộ trình triển khai cụ thể; có chính sách khuyến khích với các DNBH triển khai áp dụng Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn.

Đề xuất với Bộ Tài chính, đại diện Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho rằng, Bộ Tài chính nên triển khai thí điểm 1 - 2 khung năng lực cơ bản trong Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn để từ đó rút ra mẫu số chung cho toàn bộ các công ty bảo hiểm, sau khi thí điểm đánh giá, chỉnh sửa và bổ sung các năng lực khác phù hợp hơn với mô hình của từng công ty…