Kiểm tra, đảm bảo kho ngoại quan đáp ứng các quy định của pháp luật

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có yêu cầu Hải quan Lạng Sơn kiểm tra, đảm bảo các kho ngoại quan tại địa bàn đáp ứng các quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan đã có yêu cầu Hải quan Lạng Sơn kiểm tra, đảm bảo các kho ngoại quan đáp ứng các quy định của pháp luật. Nguồn: Internet
Tổng cục Hải quan đã có yêu cầu Hải quan Lạng Sơn kiểm tra, đảm bảo các kho ngoại quan đáp ứng các quy định của pháp luật. Nguồn: Internet

Lạng Sơn là tỉnh biên giới có hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc rất sôi động. Đồng thời, đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh kho ngoại quan.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay có 6 doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, tập trung tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam và Chi Ma, trong đó, có một số kho ngoại quan nằm ngoài  khu vực cửa khẩu khiến hoạt động kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn.

Mới đây, lực lượng giám sát, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một số vi phạm khá nghiêm trọng tại kho ngoại quan của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Lộc và Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát. 

Cụ thể, tại kho ngoại quan của hai công ty này đều chưa đáp ứng các điều kiện về hệ thống camera giám sát và phần mềm lưu trữ dữ liệu cũng như yêu cầu kết nối giữa hệ thống giám sát của kho ngoại quan với cơ quan hải quan. Đặc biệt, lực lượng giám sát, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) còn phát hiện việc quyết định chuyển địa điểm kho ngoại quan của Công ty Đạt Phát không phù hợp theo quy định của Chính phủ, không thuộc thẩm quyền của hải quan địa phương.

Trước các sai phạm này, Tổng cục Hải quan đã có yêu cầu Hải quan Lạng Sơn kiểm tra, đảm bảo các kho ngoại quan đáp ứng các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện thì báo cáo Tổng cục Hải quan để chấm dứt hoạt động của các kho ngoại quan nói trên.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu, Cục Hải quan Lạng Sơn chấn chỉnh các Chi cục hải quan cửa khẩu Cốc Nam và cửa khẩu Tân Thanh về thủ tục và giám sát hàng hóa ra vào kho ngoại quan. Đồng thời, xây dựng quy trình giám sát đặc biệt đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan, điểm tập kết đến cửa khẩu biên giới. Yêu cầu giảm tối đa rủi ro trong giám sát hàng hóa từ kho ngoại quan trên đường ra cửa khẩu.