Kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về phát triển nhà ở

Theo Linh Đan/kinhtemoitruong.vn

Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hà Nội Võ Nguyên Phong cho rằng, ngành Xây dựng Hà Nội vẫn còn gặp những bất cập, khó khăn cần tháo gỡ trong công tác quản lý nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của ngành Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trong năm qua, ngành Xây dựng TP. Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Trước diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, với quyết tâm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao và đạt được những kết quả nhất định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Sở Xây dựng còn gặp phải một số vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.

Để tháo gỡ các vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị, đề xuất với Bộ Xây dựng nghiên cứu hoàn thiện khung pháp lý về cấp nước an toàn, phối hợp bảo vệ nguồn nước giữa các địa phương, vệ sinh môi trường; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Giám định tư pháp xây dựng…

Về phát triển nhà ở, kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại theo nguyên tắc như sau:

Đối với các dự án có quy mô ≥2ha phù hợp để bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án: Thực hiện việc dành quỹ đất xây dựng theo đúng quy định của Luật Nhà ở, Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021.

Đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại quy mô ≥2ha nhưng không phù hợp để bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án: Thực hiện bố trí thay thế quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho các dự án này tại các dự án khác trên phạm vi địa bàn và bổ sung thêm phương thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền.

Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Trần Hoàng Quân tiếp tục nêu các kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý ngành.

Theo ông Trần Hoàng Quân, năm 2021, mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, trở ngại do phải tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã phấn đấu thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Thành phố và Chương trình công tác của UBND Thành phố nhằm thực thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng đã gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Do đó, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh kiến nghị với Bộ Xây dựng quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý ngành Xây dựng liên quan đến công tác tổ chức bộ máy thanh tra Sở; công tác quản lý trật tự xây dựng; công tác thanh tra, kiểm tra; sửa đổi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015; phát triển nhà ở xã hội; hồ sơ bán nhà ở hình thành trong tương lai; công tác thẩm định dự án và cấp Giấy phép xây dựng; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở…