Kiên quyết nói không... với các khoản chi "vượt rào"

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Tăng cường kiểm soát chi ngân sách Nhà nước (NSNN), kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng, chi vượt dự toán, ngoài dự toán được giao, chi mua ô tô công không đúng quy định.

 Kiên quyết nói không... với các khoản chi "vượt rào"
Kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng, chi vượt dự toán, ngoài dự toán được giao... Nguồn: internet

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm 2014, Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, hồ sơ chứng từ thu NSNN để giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác hạch toán kế toán thu NSNN nhằm đảm bảo tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu NSNN.

Bên cạnh đó, KBNN cần tổ chức tọa đàm, giao ban định kỳ với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để kịp thời lắng nghe và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình kiểm soát chi đầu tư; nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, giải ngân vốn đầu tư nhanh để tránh tập trung dồn thanh toán vào cuối năm.

Hệ thống Kho bạc cần tiếp tục rà soát, kiến nghị giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN, công khai đầy đủ quy trình kiểm soát chi NSNN về hồ sơ, thủ tục và thời gian giải quyết của KBNN.

Bộ yêu cầu cán bộ KBNN phải thực sự công tâm, khách quan, hướng dẫn tận tình và thông báo kịp thời cho đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay khi khi nhận hồ sơ thanh toán, không để đơn vị phải đi lại nhiều lần.

Đối với những cán bộ không chấp hành, gây khó cho khách hàng cần cương quyết xử lý kỷ luật.

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu KBNN gia tăng các biện pháp để kiểm soát chi NSNN, đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và dự toán ngân sách được giao; đồng thời phải kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng, chi vượt dự toán, ngoài dự toán được giao, chi mua ô tô công không đúng quy định.

Được biết, trong 8 tháng đầu năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 413.449 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 23.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 30 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/8/2014, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN khoảng 164.642,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân là 92.701,24 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 52.873,6 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 19.067,44 tỷ đồng. 

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 58,3 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.