KienlongBank ghi nhận lợi nhuận hơn 200 tỷ đồng trước thuế trong quý I/2023

Hồng Hạnh

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) công bố kết quả kinh doanh quý I khả quan, lợi nhuận trước thuế ghi nhận hơn 200 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch năm.

Sau 3 tháng đầu năm, KienlongBank đã hoàn thành 28% chi tiêu kế hoạch năm được ĐHĐCĐ thông qua. Ảnh: KLB
Sau 3 tháng đầu năm, KienlongBank đã hoàn thành 28% chi tiêu kế hoạch năm được ĐHĐCĐ thông qua. Ảnh: KLB

Mới đây, KienlongBank vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2023. Kỳ này, tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng của Ngân hàng lần lượt đạt mức 77.576 tỷ đồng và 46.710 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 31/3/2023, tổng tài sản của KienlongBank là 85.739 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,33%.

Ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 607,6 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận đạt 112,6 tỷ đồng, tăng 73,22% so với cùng kỳ nhờ tăng từ thu dịch vụ.

Sau 3 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất KienlongBank đạt 202,13 tỷ đồng và mang về 162 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, tính đến hết quý đầu tiên của năm, KienlongBank đã hoàn thành 28% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra.

Cũng trong quý I năm 2023, Ngân hàng đẩy mạnh chính sách đãi ngộ cho CBNV, lương và thu nhập bình quân của CBNV tại KienlongBank ghi nhận tăng 10% so với kỳ trước.

Với định hướng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để trở thành một ngân hàng số hiện đại, tiên phong trong lĩnh vực số hóa sản phẩm dịch vụ và cung cấp trải nghiệm ưu việt tới các khách hàng, KienlongBank đã chuyển đổi thành công mô hình kinh doanh theo xu hướng kỷ nguyên số với chiến lược số hóa toàn diện, tiến hành chuyển đổi môi trường văn phòng số E-Office trên toàn hệ thống. Ngân hàng đã hoàn thành chuyển đổi thành công hệ thống Core Thẻ Smart Vista và chính thức công bố vận hành thành công hệ thống Ngân hàng lõi - Core Banking.

KienlongBank cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/04/2023. Theo đó, Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 700 tỷ đồng; tổng tài sản dự kiến tăng lên 86.000 tỷ; tổng nguồn vốn huy động vốn dự kiến  đạt 78.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 15,39%, đạt mức 52.500 tỷ và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng trong năm 2023, KienlongBank sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phù hợp, hỗ trợ nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, trong đó chủ trương theo hướng tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ… với gói tín dụng ưu đãi lên tới 5.000 tỷ đồng, ưu đãi lãi suất giảm tới 2%.

Với mục tiêu đưa KienlongBank trở thành một ngân hàng số hiện đại, tiên phong trong lĩnh vực số hóa sản phẩm dịch vụ và cung cấp trải nghiệm ưu việt tới các khách hàng, KienlongBank sẽ tập trung tiếp tục đưa kênh số hoá và sản phẩm số hoá trở thành động lực chính cho sự tăng trưởng quy mô, hiệu quả. Ngân hàng cũng sẽ duy trì triển khai các sản phẩm số hóa tích hợp trên nền tảng sản phẩm số đơn lẻ để phát triển, ứng dụng công nghệ AI nhằm đáp ứng và hỗ trợ tối đa nhu cầu của khách hàng.