Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 28,72 tỷ USD chỉ trong 15 ngày

Trường Văn

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2021 (từ ngày 16/10 đến ngày 31/10/2021) đạt 28,72 tỷ USD, tăng 9,9% (tương ứng tăng 2,58 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2021.

Lũy kế 10 tháng năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 269,77 tỷ USD, tăng 17,4%  so với cùng kỳ năm 2020.
Lũy kế 10 tháng năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 269,77 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Kết quả trên đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 10 tháng năm 2021 đạt 539,42 tỷ USD, tăng 22,6% (tương ứng tăng 99,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 374,03 tỷ USD, tăng 25,4% (tương ứng tăng 75,73 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 165,38 tỷ USD, tăng 16,8% (tương ứng tăng 23,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.   

Trong kỳ 2 tháng 10 năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,64 tỷ USD. Tính chung trong 10 tháng năm 2021, cán cân thương mại thặng dư 125 triệu USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10 năm 2021 đạt 15,68 tỷ USD, tăng 19,2% (tương ứng tăng 2,52 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 10/2021.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 10/2021 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 10/2021 ở một số nhóm hàng sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 704 triệu USD), tương ứng tăng 40,1%; điện thoại các loại và linh kiện (tăng 629 triệu USD), tương ứng tăng 25,5%; giày dép các loại (tăng 166 triệu USD), tương ứng tăng 43,1%; gỗ và sản phẩm gỗ (tăng 153 triệu USD), tương ứng tăng 38,4%, thủy sản (tăng 120 triệu USD) tương ứng tăng 31%.

Lũy kế 10 tháng năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 269,77 tỷ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 40,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 10/2021 đạt 11,42 tỷ USD (tăng 23,6%), tương ứng tăng 2,18 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng 10, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 10/2021 của nhóm các doanh nghiệp này lên 197,49 tỷ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Bên cạnh tín hiệu xuất khẩu tích cực, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2021 đạt 13,04 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2021 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 286 triệu USD, tương ứng tăng 33,3%; xăng dầu các loại tăng 72 triệu USD, tương ứng tăng 53,1%...

Như vậy, tính trong 10 tháng/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt gần 269,65 tỷ USD, tăng 28,3% (tương ứng tăng 59,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.