Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2015 đạt 327,76 tỷ USD

Theo baohaiquan.vn

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước năm 2015 đạt 327,76 tỷ USD, tăng 10% tương ứng tăng 19,69 tỷ USD năm 2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 208 tỷ USD, tăng 16,7% tương ứng tăng 29,69 tỷ USD năm 2014 và chiếm 63,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12 năm 2015 (từ 16-12-2015 đến 30-12-2015) đạt 14,57 tỷ USD, tăng 9,2% tương ứng tăng 1,23 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12-2015. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch 8,62 tỷ USD, tăng 7,3% tương ứng tăng 588 triệu USD so với nửa đầu tháng 12-2015.

Trong kỳ 2 tháng 12-2015 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 112 triệu USD, thu hẹp mức thâm hụt thương mại hàng hóa cả nước trong năm 2015 là 3,54 tỷ USD, bằng 2,2% kim ngạch xuất khẩu.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12-2015 đạt 7,34 tỷ USD, tăng 14,5% (tương ứng tăng 930 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 12-2015.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 12-2015 tăng so với kỳ 1 tháng 12-2015, chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại và linh kiện tăng 177 triệu USD; hàng dệt may tăng 319,3 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 121,1 triệu USD, giầy dép các loại tăng 66,4 triệu USD; hàng thủy sản tăng 62,8 triệu USD; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 62,1 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 57,6 triệu USD, máy anh, máy quay phim và linh kiện giảm 48,6 triệu USD, gạo giảm 43,6 triệu USD,…

Như vậy, tính đến hết năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 162,11 tỷ USD, tăng 7,9% tương ứng tăng 11,89 tỷ USD so với năm 2014.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 12-2015 đạt 4,74 tỷ USD, tăng 9,8% tương ứng tăng 425 triệu USD so với kỳ 1 tháng 12-2015, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015 của nhóm các doanh nghiệp này lên 110,59 tỷ USD, tăng 17,7% tương ứng tăng 16,64 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 68,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12-2015 đạt 7,23 tỷ USD, tăng 4,3% (tương ứng tăng 297 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 12-2015.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 12-2015 tăng so với kỳ 1 tháng 12-2015 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng sau: sắt thép các loại tăng 156,3 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 95,4 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 37,8 triệu USD,...

Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 68,3 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu giảm 24,8 triệu USD, máy ảnh, máy quay phim giảm 24,4 triệu USD,…

Như vậy, tính đến hết tháng 12-2015, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt gần 165,65 tỷ USD, tăng 12% (tương ứng tăng 17,8 tỷ USD) so với năm 2014.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 3,88 tỷ USD, tăng 4,4% tương ứng tăng 164 triệu USD so với kỳ 1 tháng 12-2015, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này năm 2015 đạt 97,26 tỷ USD, tăng 15,5% tương ứng tăng 13,05 tỷ USD so với năm 2014 và chiếm 58,7% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.