Nhà đầu tư nước ngoài:

Kinh doanh bất động sản tại Việt Nam cần lưu ý gì?

Công ty Luật PLF

Theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Hãng luật PLF hệ thống hóa loại hình kinh doanh bất động sản mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép hoặc không được phép kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internetLoại bất động sản

Loại hình kinh doanh BĐS

Người VN định cư ở nước ngoài

DN có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà, công trình

Mua để bán, cho thuê, cho thuê mua

x

x

Thuê để cho thuê lại

xx

xx

Đất được nhà nước giao

Xây nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua

xx

xx

Phân lô bán nền, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng đó

x

x

Đất được nhà nước cho thuê

Xây nhà ở để cho thuê

xx

xx

Xây nhà công trình để bán, cho thuê, cho thuê mua

xx

xx

Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

Xây nhà, công trình để bán, cho thuê, cho thuê mua

x

x

Đất nhận chuyển nhượng từ tổ chức, cá nhân, hộ gia đình

x

x

Đất thuê của hộ gia đình, cá nhân,
tổ chức

Xây nhà, công trình để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất

xx

x

Dự án bất động sản

Nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ để xây nhà, công trình bán, cho thuê, cho thuê mua

xx

xx

Quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức

Nhận chuyển nhượng, thuê để xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê đất đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật

x

x

Đấtnhận chuyển nhượng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Xây dựng nhà, công trình để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất

xx

x

Đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

xx

xx

Trong đó: xx Được phép kinh doanh; x Không được phép kinh doanh

3 ví dụ từ bảng trên:

Đối với đất được nhà nước giao: người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phân lô bán nền, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng đó.

Đối với nhà, công trình: người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền thuê để cho thuê lại chứ không được mua để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Đối với dự án bất động sản: người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ để xây nhà, công trình bán, cho thuê, cho thuê mua.